Zašto Logosoft Data Centar

Šta su Data Centar i cloud usluge te koja je njihova međusobna veza?

Data Centar je velika grupa međusobno umreženih servera i mrežnih storage-a, koje koriste kompanije za udaljeno pohranjivanje, procesiranje ili distribuciju velike količine podataka koristeći cloud usluge. Logosoft Cloud usluga predstavlja bilo koji resurs koji je dostupan koristeći Logosoftovu privatnu optičku mrežu. Najčešće cloud usluge su Softver kao Usluga (SaaS), Platforma kao Usluga (PaaS) i Infrastruktura kao Usluga (IaaS).

Kome su potrebne usluge Logosoft Data Centra?

Tek osnovane kompanije - Jeftin početak poslovanja
Počeci poslovanja mogu iziskivati visoka inicijalna ulaganja. Sa Logosoft Cloud uslugama minimizirajte troškove za IT infrastrukturu i značajno snizite početna ulaganja u vaše poslovanje.

Male i srednje kompanije - IT koji raste sa vama
Svaka kompanija koja ima tendenciju rasta se susreće sa problemima prilikom istog. Kako vaša kompanija raste imate potrebu za većim prostorom i sofisticiranijim aplikacijama, a to znači skupa ulaganja u hardver i softver. Sa cloud uslugama, nadogradnja vaše IT infrastrukture je brza i jeftina. Koristeći Logosoft cloud usluge plaćate samo prostor i usluge koje trebate i koristite, a nadogradnja (bilo da se radi o povećavanju ili smanjivanju broja komponetni) je vrlo brza.

Velike kompanije - Velike uštede
Što je kompanija veća, to su veća ulaganja u IT. Velike kompanije mogu ostvariti znatne uštede tako što će djelomično ili potpuno koristiti Logosoft cloud usluge. Ovaj način poslovanja ne samo da smanjuje ulaganja u IT infrastrukturu, nego pomaže kompanijama da rade efikasnije. Cloud usluge ne ovise o vašoj opremi i njenoj lokaciji tako da vaši uposlenici mogu pristupiti svojim dokumentima i aplikacijama iz kancelarije, od kuće ili čak koristeći svoje pametne telefone ili tablete. Korištenje Logosoft cloud usluga smanjuje i troškove za IT osoblje obzirom da je Logosoft odgovoran za svu opremu, uključujući i održavanje i sigurnost.

Zašto je Logosoft Data Centar najsigurniji u BiH?

Logosoft Data Centar pruža iznimno visok stepen sigurnosti u svim aspektima, koji se ogledaju u sljedećim stavkama:

  • Posjeduje redundantnu klimatizaciju u tri hladno-toplo-hladne zone,
  • Prostor je vodonepropusan,
  • Neprekidno napajanje (primarni UPS sa dva redundantna UPS-a, dva strujna generatora, dvije elektroenergetske grane, redundantni DC invertori),
  • Fizička zaštita prostora (sistem za kontrolu pristupa, sistem upozoravanja sa sirenama, videonadzorni sistem, Data Centar se nalazi u zgradi sa čuvarima koji su na lokaciji 24/7, NOC osoblje dostupno 24/7),
  • Zaštita od požara (protupožarni sistem, sistem za gašenje požara sa NOVEC gasom koji je netoksičan),
  • Nadziranje 24/7 (napajanje, hlađenje, dostupnost, kontrola pristupa, videonadzor),
  • Fizički i konzolni pristup kolociranoj opremi te mogućnost korištenja usluge Smart hands and smart eyes,
  • Direktna fizička veza od korisnika do Data Centra, preko Logosoftove privatne optičke mreže pristupne brzine do 10 Gbps,  korisniku omogućava 100% pristup kolociranoj opremi kao da je ista smještena unutar zgrade gdje se nalazi korisnik. Opremi se ne pristupa koristeći Internet link,
  • Svaki kolokacioni ormar ima vlastite mrežne kablove kao i primarno i redundantno AC i DC napajanje. Kablovi su provedeni zasebnim vertikalnim vodilicama u svaki kolokacioni ormar posebno te ne postoji mogućnost da drugi korisnik koji koristi kolokacione usluge pristupi ili koristi vaše kabliranje.

Pogledajte prezentacijski video Logosoft Data Centra


Dokumenti

  • Više o Logosoft Data Centru
Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.