Direct Routing za Microsoft Teams


Svijet oko nas se konstantno mijenja, kao i naše poslovne navike. Sve više kompanija se odlučuju na udaljeni rad, zbog čega se javlja veća potreba za dodatnom modernizacijom radnih okruženja. Pri tome se značajno izdvojila modernizacija načina komunikacije uposlenika koji su distribuirani na različitim i udaljenim lokacijama, kao i komunikacija sa klijentima i partnerima. S druge strane, uposlenicima je potrebno efikasno i intuitivno okruženje u kojem mogu na jednostavan način razmjenjivati informacije, koristiti chat, slati file-ove te obavljati telefonske pozive, sa različitih tipova uređaja (laptopi, mobilni telefoni, tableti i sl.), uz mogućnost transfera konverzacije sa jednog uređaja na drugi u realnom vremenu.

Većina kompanija u ovom trenutku koristi aplikaciju Microsoft Teams, koja služi za razmjenu instant poruka, audio i video konferencijske pozive, razmjenu dokumenata, zajednički rad itd. Ova aplikacija je sastavni dio Microsoft 365 paketa i kao takva se odlično integriše sa ostalim Microsoft poslovnim alatima poput Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint itd.

Ipak, svjesni da dosta kompanija još uvijek koristi i servis fiksne telefonije, u Logosoftu smo se potrudili da odemo još jedan korak dalje, te i ovaj servis integrišemo u Teams. Od sada možete izvršiti integrisanje i Vaše fiksne telefonske on premise ili cloud infrastrukture u Microsoft Teams uz korištenje Direct Routing funkcionalnosti te na taj način dobiti jedinstven i sveobuhvatan sistem za kolaboraciju i komunikaciju!

Šta je Direct Routing za Microsoft Teams?

Direct Routing (direktno rutiranje) je funkcionalnost koja omogućava vezu između javne fiksne telefonske mreže sa Microsoft Teams sistemom tako da se može vršiti pozivanje, ali i primanje dolaznih telefonskih poziva putem Teams aplikacije. Tradicionalno, pozivi fiksne telefonije su se do sada realizirali putem vlastitog on-premise ili cloud telefonskog sistema. No, sada se može koristiti Microsoft Teams kao zamjena za tradicionalna rješenja za telefonski sistem, uz zadržavanje svih funkcionalnosti za odlazne i dolazne pozive, unutar i van Vaše kompanije. Praktično, ovo znači da je Vaš poslovni fiksni telefon sada sa Vama, unutar Teams aplikacije na Vašem laptopu, tabletu, mobilnom telefonu ili bilo kojem drugom uređaju na koji se može instalirati Teams. Uz sve ostalo što Teams nudi, sada zaista imamo jedno mjesto za sve komunikacijske potrebe.
Da biste mogli koristiti Microsoft Teams Direct Routing potrebno Vam je:
  1. Microsoft Phone System licenca, koja omogućava kontrolu poziva i funkcionalnosti telefonskog sistema u cloud-u sa Microsoft Teams-om. Ovu licencu je moguće dobiti kroz Microsoft 365 pakete. Logosoft je ovlašteni Microsoft Cloud Solution Provider i u svom portfoliju usluga ima dostupne sve Microsoft 365 cloud servise.
  2. Direct Routing - veza između Microsoft Phone System-a sa javnom fiksnom telefonskom mrežom za isporuku dolaznih i odlaznih javnih telefonskih poziva. Konkretno, u ovom slučaju se radi o SIP trunk usluzi, odnosno usluzi koju Vam može pružiti Logosoft. Ukoliko ste već naš korisnik, možete iskoristiti svoje postojeće numerativne blokove brojeva, zakupiti dodatne numerativne blokove ili izvršiti prenos fiksnih brojeva u Logosoft mrežu potpuno besplatno.
  3. Session Border Controller (SBC) certificiran od strane Microsofta za terminaciju SIP trunkova. Ova komponenta može biti realizirana kao fizički uređaj ili kao virtuelno rješenje. Dodatno, uz ovu komponentu ćete trebati izvršiti zakup dodatne domene, kao i pripadajućih certifikata. Logosoft Vam nudi usluge prodaje i savjetovanja prilikom odabira i kupovine odgovarajućeg SBC-a, koji će biti u skladu sa Vašim potrebama.

Prednosti korištenja

Šta Vam nudi Logosoft?

Na jednom mjestu možete pronaći sve potrebno za implementaciju ove usluge i to:
  • Microsoft 365 licence,
  • SIP trunk usluge, numerativne blokove te prenos fiksnih brojeva u Logosoft mrežu,
  • SBC uslugu,
  • Projektovanje, implementaciju i podršku Direct Routing za Microsoft Teams uslugu u Vašoj kompaniji,
  • Uslugu edukacije Vaših uposlenih.
Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.