IP Centrex

LoGO! BIZ IP Centrex

LoGO! BIZ IP Centrex usluga predstavlja virtualnu telefonsku centralu koja je fizički locirana u Logosoftu i administrirana od strane Logosofta, a predstavlja distribuirani sistem uvezivanja telefonskih priključaka na jednoj ili više geografskih lokacija u jedinstven telefonski sistem. Zbog pouzdanosti i visoke dostupnosti komunikacije Logosoft-korisnik, realizuje se samo za korisnike na Logosoft optičkoj infrastrukturi. 

LoGO! BIZ IP Centrex o
mogućava smanjenje troškova kreiranjem privatne telefonske mreže sa neograničenom komunikacijom između svih telefonskih priključaka u grupi neovisno o lokaciji. Usluga omogućava kontrolu troškova i znatnu uštedu bez velikih kapitalnih ulaganja.

Postani korisnik

Dodatne funkcionalnosti:

 • uvođenje predmetne usluge omogućava kontrolu troškova i znatnu uštedu za kompanije,
 • korisnici besplatno i neograničeno komuniciraju između svih telefonskih priključaka u svojoj grupi nezavisno od poslovne lokacije,
 • direktne telefonske linije ka svim korisnicima unutar grupe uz mogućnost biranja kratkim kodom,
 • grupisanje lokala,
 • distribuiranost poziva na grupu,
 • prikaz jedinstvenog broja,
 • prikaz dolaznog broja,
 • transfer poziva,
 • preusmjerenje poziva,
 • preuzimanje poziva u okviru grupe,
 • držanje poziva na čekanju,
 • muzika na čekanju,
 • opcija ''ne ometaj'',
 • praćenje stanja telefonskih linija,
 • redial opcija,
 • vraćanje poziva,
 • zabrana poziva izvan kompanije,
 • blokiranje dolaznih poziva,
 • IVR poruke,
 • preusmjeravanje poziva na posebnu poruku za pozive u određenom vremenskom periodu,
 • održavanje konferencijskog poziva sa više učesnika,
 • zvučna poruka i slanje zvučne poruke na e-mail,
 • primanje faxa na e-mail,
 • mogućnost zadržavanja postojeće numeracije bez dodatnih troškova.
Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.