Veleprodaja

INTERKONEKCIJA S FIKSNOM MREŽOM LOGOSOFTA

"Referentna interkonekcijska ponuda za povezivanje s fiksnom mrežom Logosofta" (RIP dokument) definiše uslove i procedure pod kojima licencirani operateri u Bosni i Hercegovini mogu ostvariti interkonekciju s fiksnom mrežom Logosofta te pristupiti uslugama interkonekcije Logosofta.

RIP dokument reguliše uslove pružanja sljedećih usluga:

  • Fizička interkonekcija,
  • Terminacija nacionalnih poziva,
  • Tranzit nacionalnih poziva,
  • Terminacija međunarodnih poziva,
  • Tranzit međunarodnih poziva,
  • Pristup imeniku Logosofta i službama informacija i imenika drugih operatera,
  • Usluga pristupa službama za slučaj opasnosti,
  • Usluga poziva prema besplatnim brojevima u Logosoft mreži,
  • Usluga kolokacije.

Preuzmite "Referentnu interkonekcijsku ponudu za povezivanje s fiksnom mrežom Logosofta".

Za više informacija pozovite nas na broj 033 931 987.

Postani korisnik