Pretplatnička dokumentacija

OPŠTI DOKUMENTI
 Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta, od 08.01.24.
 Cjenovnik korištenja usluge LOGO! NET, od 14.03.2024.
 Uslovi pružanja usluge LoGO! NET, od 01.06.2022.
 Cjenovnik korištenja usluge LoGO! BIZ Phone, od 14.03.2024.
 Uslovi pružanja usluge LoGO! BIZ Phone, od 01.07.2021.
 Cjenovnik korištenja telefonskih usluga LOL-PHONE, od 01.10.2023. 
 Posebni uslovi korištenja roaming usluga u regionu Zapadnog Balkana, od 01.01.2024.
Spisak roaming partnera kod kojih Logosoft korisnici mobilne telefonije mogu ostvariti usluge u roamingu, od 09.02.2022.
Posebni uslovi zaštite pretplatnika Logosofta, od 01.06.2022.
 Politika upravljanja servisima, od 13.11.2017.
 Politika bezbjednosti informacija, 01.09.2023. 
 Politika kontinuiteta poslovanja, od 01.12.2020.
 Politika kvalitete, od 20.01.2020.
 Politika privatnosti informacija, od 26.03.2021.
Politika korisničke podrške, od 08.05.2023.
 Izjava o politici privatnosti  u skladu sa članom 42. pravila 69/2013
 Pravilo 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima (RAK)  

 Vrste i način rješavanja pritužbi na javne TK usluge koje rješava RAK

Pravilom o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), propisuju se vrste i način rješavanja pritužbi korisnika javnih telekomunikacionih usluga s ciljem ostvarenja mjera na zaštiti potrošača u nadležnosti RAK-a.

PRETPLATNIČKA DOKUMENTACIJA
 Zahtjev za zasnivanje korisničkog odnosa - M365/0365, od 01.01.2022.
 Zahtjev za prenos telefonskog broja, od 01.12.2021.
 Potvrda o izmirenju dugovanja za prenos telefonskog broja, od 01.12.2021.
 Zahtjev za korištenje LoGO! BIZ Phone usluge, od 10.09.2019.
 Zahtjev za uključenje/isključenje dodatnih usluga za LoGO! BIZ Phone, od 01.09.2023.
 Zahtjev za korištenje LoGO! NET usluge, od 01.06.2022. 
 Zahtjev za izmjene u korištenju LoGO! BIZ Phone usluge, od 01.01.2022.
 Zahtjev za aktivaciju/deaktivaciju tarifnih dodataka LoGO! BIZ Phone usluge, od 10.09.2019.
 Dodatne mobilne usluge u Logosoft mreži, od 01.09.2023.
 Provjera stanja računa za LoGO! BIZ Phone pretplatnike, od 01.01.2022.
PRIRUČNICI
 Kako se zaštiti na internetu, od 26.10.2021.