Predavači

Logosoft raspolaže s ukupno sedam predavača s certifikatom Microsoft Certified Trainer (MCT).

Naši predavači su specijalisti za razne oblasti i svi raspolažu s najvišim tehničkim certifikatima.

Mnogi od njih su i dobitnici raznih priznanja s konferencija koje su održavane u širem regionu (poput Windaysa, Sinergije...), gdje su redovno ocjenjivani kao najbolji predavači.

Ono što posebno želimo naglasiti je činjenica da su svi predavači vrlo aktivno uključeni u implementaciju raznih projekata na kojima Logosoft radi, te stoga posjeduju i nemjerljivo vrijedno pratkično iskustvo, koje prenose na polaznike seminara. Predavači koji rade u Logosoft Edukaciji, redovno su uključeni i u beta programe za kurseve i ispite koji tek treba da se pojave.

Damir Dizdarević

MCSE: Server Infrastructure, MCSE: Messaging, MCSA: Office365, MS: Azure Infrastructure, MCT, MVP

Nedim Sadović

MMCT, MCSE (Server Infrastructure 2012, Desktop infrastructure), MCSA (Windows Server 2008, 2012, Windows 7, Windows 8), MCITP, MCTS, MCDST

Selmir Softić

MCP, MCSA, MCSE, MCT, CCNP

Semir Sofić

ECDL, MCP, MCTS, MCPD, MCT


Gosti predavači

Nenad Trajkovski

PMP, PMI-RMP, MCP, MCT, MCTS: Microsoft project 2010, MVP

Robert Petrunić

MCP, MCSE, MCDBA, MCSA, MCSE, MCTS, MCITP, MCSA, MVP

Dragoslav Ogar

MCT, MVP

Aida Hadžiosmanović

MCT, Microsoft Office Specialist 2010, Microsoft Office Expert 2010, Microsoft Office 2007 Master

jadranka KreševljAK-Deljković

MCP, MCT, MCBMSP – Application for Microsoft Dynamics NAV

RIJAD SMAJLOVIĆ

MCP, MCDST, MCSA, MCSE, MCTS, MCITP, MCT

Imate pitanje, sugestiju ili primjedbu na naš rad?

Kontakt