Fortinet sigurnosna rješenja


U ovom trenutku se veliki broj kompanija suočava sa izazovima rada na daljinu, zajedno sa sofisticiranim sigurnosnim prijetnjama. U cilju maksimiziranja vaše efikasnosti, smanjenja kompleksnosti tehničkih rješenja, smanjenja troškova posjedovanja opreme kao sigurnosnih rizika, Logosoft d.o.o. Sarajevo je postao Fortinet Engage Select partner da bi svojim klijentima ponudio pouzdana tehnička sigurnosna rješenja i usluge uz istovremeno smanjenje kompleksnosti implementacije i sigurnosnih rizika.

Digitalne inovacije kontinualno utječu na sve tipove industrija te sigurnosna rješenja moraju pratiti ove napretke da bi spriječili mogućnosti napada na svim tačkama – od data centra do cloud-a te da prate trenutnu ekspanziju rada na daljinu. Zajedno, Logosoft i Fortinet nude najbolje sigurnosne ekspertize i usluge kombinirane sa Fortinet tehničkim sigurnosnim rješenjima: NGFW (next-generation firewalls), SD-WAN (software-defined wide-area-networking), sigurnosna rješenja za WLAN/LAN, VPN (virtual private network), NAC (network access control) te OT (operational technology) sigurnosna rješenja. Fortinet sigurnosna tehnička rješenja se implementiraju kao automatizirana platforma koja omogućava sigurnost bilo gdje i bilo kada, a platforma koristi procese umjetne inteligencije da bi svi procesi bili više efikasni.

Logosoft i Fortinet će vam omogućiti kreiranje i održavanje tzv. s-kraja-na-kraj sigurnosne strategije. Logosoft certificirani uposlenici će vam pomoći da definirate sigurnosne strategije, identificirate prijetnje te odaberete i implementirate odgovarajuće tehničko rješenje.

Postani korisnik

Fortinet sigurnosna rješenja

Fortinet u svom portfoliju ima mnoštvo sigurnosnih rješenja koja kontinuirano štite vašu mrežu, korisnike i podatke od svih novonastalih sigurnosnih prijetnji. Fortinet sigurnosna rješenja, zajedno sa centraliziranim upravljanjem omogućavaju konsolidaciju sigurnosnih rješenja uz jednostavno korištenje sigurnosne infrastrukture.

Mrežna sigurnost 
zaštite svoje mrežne resurse koristeći ključno tehničko rješenje next-generation firewall (NGFW) uz slojevitu zaštitu vaše mreže u svim njenim dijelovima.

Najveća prednost ovog firewall-a u odnosu na firewall-e starije generacije jeste da može blokirati da malware uđe u mrežu.  Kompanije se suočavaju sa udaljenim radom svojih uposlenika od kuće, dolazi do kontinuirano velikog tranzita podataka sa ovih distribuiranih udaljenih lokacija, a naročito korištenjem SaaS servisa, poput Microsoft 365. Iz tog razloga izdvajamo SD-WAN (software-defined wide-area networking) sigurnosno rješenje kao dio potpune mrežne sigurnosti koja se isporučuje na bilo kojem mjestu i na svim distribuiranim lokacijama. Također, iz ponude izdvajamo i FortiGate VPN rješenje koje omogućava spajanje udaljenih radnih stanica sa vašim on-premis serverima koristeći kripotovane VPN konekcije.

Fabric Management Center
Smanjite kompleksnost operacija sa jednom upravljačkom konzolom koja vam omogućava integrisanu i automatiziranu upotrebu tzv. work-flow-a, kao i orkestraciju taskova uz korištenje izvještaja i uvida u realnom vremenu.

Obzirom da su kompleksne i fragmentirane infrastrukture primarni ciljevi cyber napada, da biste minimizirali vodeće razloge cyber rizika i prestanka rada – ljudsku grešku i pogrešnu konfiguraciju, možete koristiti Fabric Management Center u cilju pojednostavljenja svih mrežnih operacija. 

Fabric Connectors - Open Fabric Ecosystem
Multi-vendorska integracija za automatizovanu sigurnost i pojednostavljeno upravljanje. Proširuje mogućnosti Security Fabric sistema i omogućava integraciju sa partnerskim tehnologijama i platformama kreirajući multi-vendorske ekosisteme.

Fortinet Fabric Connectori omogućavaju otvorenu i duboku integraciju u partnerske tehnologije i platforme kreirajući  ekosisteme sa različitim proizvođačima, što omogućava automatizaciju sigurnosti i pojednostavljeno upravljanje. Integrišući se s ekosistemima različitih proizvođača, Fortinet Fabric Connectori sinhroniziraju sigurnost s dinamičkim operativnim promjenama, automatiziraju sigurnosne zadatke, podržavaju DevOps procese, istovremeno osiguravajući od napada kako IoT, tako i cloud uređaje.

Cloud infrastructure - Dynamic Cloud Security
Kompletna preglednost i kontrola u cloudu koja omogućava sigurne aplikacije, povezanost i pouzdanost za primjenu bilo koje aplikacije na bilo kojoj cloud infrastrukturi.

Kako se primjena cloud poslovanja ubrzava, kompanije se sve više oslanjaju na cloud usluge i infrastrukturu. Ipak, kompanije često posluju sa heterogenim nizom sigurnosnih tehnologija koje posjeduju različite sigurnosne kontrole od onih potrebnih u cloud okruženjima. Fortinet Dynamic Cloud Security rješenja pružaju neophodnu preglednost i kontrolu nad cloud infrastrukturom, omogućavajući sigurne aplikacije i povezivanje od data centara do clouda.

Application
Zaštita osjetljivih poslovnih usluga, email web aplikacija i SaaS-a sa integrisanim skupom proizvoda koji sprečavaju sve savremene prijetnje.

Fortinet nudi bogat set rješenja za zaštitu osjetljivih poslovnih aplikacija. FortiWeb web application firewalli (WAF) i FortiADC application delivery controlleri štite web aplikacije u cijeloj kompaniji. FortiCASB cloud access security broker (CASB) pruža preglednost, usklađenost, sigurnost podataka i zaštitu od prijetnji za cloud bazirane usluge, dok FortiMail secure email gateway zaustavlja napredne prijetnje putem emaila i sprječava gubitak podataka. Ovim rješenjima platforma Fortinet Security Fabric pruža neuporedivu zaštitu i preglednost za najvažnije poslovne alate.

Security Operations - AI Driven Security Operations
Primjena umjetne inteligencije, napredne inteligencije za ubrzavanje prevencije, otkrivanja i odgovora na sofisticirani malware i poboljšanje sigurnosne svijesti.

Fortinet koristi umjetnu inteligenciju različitih vrsta na različitim lokacijama u komplementarne svrhe. Napredna analitika pomaže vašim sigurnosnim rješenjima i timovima da idu u korak s ubrzanim okruženjem prijetnji, počevši od globalnih obavještenja za prijetnje u našim FortiGuard laboratorijima do ugrađenih sigurnosnih kontrola raspoređenih u cijeloj kompaniji, kao i otkrivanja prijetnji i odgovora u SOC-u.

Endpoint and Device Protection
Osiguravanje svakog korisnika i uređaja na mreži i izvan nje, proaktivna zaštita, preglednost i kontrola za sve krajnje tačke i uređaje u mreži.

Da bi zaštitili krajnje tačke na rubu mreže, Fortinet Endpoint Visibility and Protection rješenja pružaju sigurnosnim timovima mogućnost da vide, kontroliraju i zaštite sve uređaje u kompaniji. Ova rješenja su čvrsto integrisana sa Fortinet Security Fabric rješenjima, što kompanijama omogućava veću vidljivost, naprednu zaštitu, smanjen prostor za napade, sticanje dinamičke kontrole pristupa, otkrivanje prijetnji u stvarnom vremenu te automatizacija i organizacija odgovora, istraga i procesuiranja počinitelja.
 

Secure WLAN/LAN - Secure Access
Proširite sigurnost i na vaše LAN i WLAN mreže.

U svakom trenutku dolazi do povećanja broja i tipova wirelless uređaja koji pristupaju mreži, a i broj mobilnih aplikacija je u eksponencijalnom porastu što dovodi do pojave novih ranjivosti i povećanja prostora za napade. Korisnici žele brzu WI-FI vezu i odlično korisničko iskustvo kako na LAN, tako i na WLAN mrežama dok IT administratori žele da smanje kompleksnost mreže, aplikacija i upravljanja uređajima. Fortinetovi proizvodi iz linije Secure Access Solution pružaju sveobuhvatnu zaštitu LAN infrastrukture uz korištenje fleksibilne sigurnosne platforme koja ima zaštitu sa kraja na kraj mreže.
 

Network Access - Zero-Trust Network Access
Zero-trust network access omogućava kompanijama da znaju i kontrolišu ko i šta koristi njihovu mrežu te štiti korisnike  i uređaje dok su na mreži i kada su van nje.

Svaki dan raste broj nepoznatih i nepouzdanih uređaja koji pristupaju mreži, kao i broj ukradenih korisničkih pristupnih podataka. Iz toga razloga, mrežni administratori moraju usvojiti tzv. Zero trust pristup prilikom upravljanja pristupu mreži. Fortinet Network Access rješenja obezbjeđuju sva potrebna sigurnosna rješenja za uređaje da biste bili u mogućnosti da vršite kontrolu svih uređaja i korisnika na cijeloj mreži. Sa proaktivnom zaštitom svaka kompanija na ovaj način može obezbijediti da njihova mreža bude sigurna od ovog tipa prijetnji.
 


Za više informacija o Fortinet sigurnosnim rješenjima pozovite na 033 931 987.

Postani korisnik