Cloud usluge

Povećajte IT agilnost, fleksibilnost i skalabilnost, uz istovremeno značajno smanjenje troškova. Koristite samo onoliko resursa koliko vam je  potrebno i plaćajte samo ono što koristite.

Virtuelna mašina

Korištenjem usluge Virtualna mašina u okviru Cloud usluga Logosoft Data Centra veoma jednostavno i brzo prilagođavate infrastrukturu vašim poslovnim potrebama. Logosoft nudi i dodatne usluge, kao što su automatska nadogradnju softvera, disaster recovery site te  podršku 24/7, što vam dodatno omogućava povećanje efikasnosti poslovanja. Odaberite svoj paket ili odabirom broja CPU-a, količine hard diska i  RAM-a kreirajte sami paket, koji odgovara potrebama vaše kompanije.

 Virtuelna mašina (VM) - paketi
  VM-Essentials VM-Standard VM-Premium  VM-Enterprise
Mjesečna pretplata (KM) 70,20 105,30 196,56  365,04
vCPU 1 2 4  8
 Hard disk (GB) 50 100 200 400
 RAM (GB)  2 4 8 16
Cijene su sa PDV-om 17%.

Imate mogućnost odabira jednog od sljedećih operativnih sistema: CentOS Linux, UBUNTU Linux, DEBIAN, Windows 2012 ili 2016 Standard te Windows 2016 Datacenter. Operativni sistemi Linux i Debian su uključeni u mjesečnu pretplatu. Pored navedenog, jedini u BiH nudimo mogućnost iznajmljivanja Microsoft licenci na mjesečnom nivou. Za korisnike Logosoft usluge Stalni Internet pristup, pristup do virtuelne mašine je BESPLATAN uz pristupnu brzinu do 10 Gbps.

Virtuelna Cisco ASAv

Dokazana firewall i mrežna sigurnosna platforma
Koristeći niz sigurnosnih funkcionalnosti, kao što je firewall, Cisco® Adaptive Security Appliance (ASA)v usluga pruža unaprijeđene operativne mogućnosti provođenja i administriranja sigurnosnih polisa kompanije. Uz Virtuelnu Cisco ASAv uslugu imate isti nivo sigurnosti na svim implementiranim fizičkim i virtualnim domenama uz jednu sigurnosnu polisu za različite tipove hipervizora. Cisco ASAv5 model, koji troši do 1 GB memorije i pruža do 100 Mbps propusnosti, dostupan je po cijeni od 140,40 KM mjesečno.

Virtuelni router Cisco CSR1000V

Sigurno umrežavanje u cloud okruženju
Cisco®Cloud Services Router 1000V - virtuelni router koji pruža sve funkcionalnosti WAN gateway-a i mrežnih usluga u virtualnim i cloud okruženjima. Svaki korisnik ove usluge Logosoft Data Centra ima svoje vlastite routing instance, posjeduje vlastite VPN konekcije, firewall polise, QoS pravila, kontrolu pristupa i sl. Cisco CSR1000V AX paket, koji objedinjuje sve mogućnosti ostalih paketa iz Cisco CSR1000V porodice, dostupan je po cijeni od 105,30 KM mjesečno.

Na zahtjev klijenta je moguće dostaviti ponudu za sve modele iz porodice Cisco Adaptive Security Virtual Appliance rješenja, kao i Cisco CSR1000V.

Service Level Agreement (SLA)

Zagarantovana minimalna dostupnost usluge
SLA uslugom se definiše minimalna garantovana dostupnost usluga koje Logosoft pruža korisniku te naknade koje proizilaze u slučaju dostupnosti koja je manja od garantovane. Usluge koje su uključene u SLA: Stalni internet link (simetrični/asimetrični), L2VPN link (simetrični/asimetrični), Pristupni link do Logosoft Data Centra i Cloud usluge u okviru usluga Logosoft Data Centra.

Na zahtjev klijenta u mogućnosti smo pružiti usluge: migracije, ažuriranja softvera, integracije, konfigurisanja, remote backup i disaster recovery site, kao i druge IT usluge iz ovog domena. Također, nudimo i uslugu mjesečnog održavanja usluga: Virtuelna mašina, Virtuelna Cisco ASAv te Virtuelni router Cisco CSR1000V.

Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.