Pretplatnička dokumentacija

OPŠTI DOKUMENTI
 Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta, od 08.01.24.
  Cjenovnik usluga Logosofta, od 01.07.2024.
  Cjenovnik usluga Logosofta, od 08.03.2024.
 Cjenovnik korištenja telefonskih usluga LOL-PHONE, od 01.10.2023. 
 Cjenovnik korištenja usluga MOBILNA TELEFONIJA, od 14.03.2024.
 Cjenovnik korištenja usluge LOGO! NET, od 14.03.2024.
  Uslovi pružanja usluge LoGO! NET, od 01.06.2022.
  Spisak roaming partnera kod kojih Logosoft korisnici mobilne telefonije mogu ostvariti usluge u roamingu, od 09.02.2022.
  Posebni uslovi korištenja roaming usluga u regionu Zapadnog Balkana, od 01.01.2024.
  Posebni uslovi zaštite pretplatnika Logosofta, od 01.06.2022.
  Politika upravljanja servisima, od 13.11.2017.
 Politika bezbjednosti informacija, 01.09.2023. 
  Politika kontinuiteta poslovanja, od 01.12.2020.
  Politika kvalitete, od 20.01.2020.
  Politika privatnosti informacija, od 26.03.2021.
  Politika korisničke podrške, od 08.05.2023.
  Izjava o politici privatnosti  u skladu sa članom 42. pravila 69/2013
  Pravilo 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima (RAK)  

  Vrste i način rješavanja pritužbi na javne tk usluge koje rješava RAK

Pravilom o vrstama i načinu rješavanja pritužbi na javne telekomunikacione usluge koje rješava Regulatorna agencija za komunikacije (RAK), propisuju se vrste i način rješavanja pritužbi korisnika javnih telekomunikacionih usluga s ciljem ostvarenja mjera na zaštiti potrošača u nadležnosti RAK-a.

 
PRETPLATNIČKA DOKUMENTACIJA
  Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, od 10.07.2024. 
  Zahtjev za prenos pretplatničkog odnosa, od 01.01.2021. 
  Zahtjev za mirovanje priključka, od 01.12.2021.
 Zahtjev za prenos telefonskog broja, od 01.12.2021.
 Zahtjev za uključenje/isključenje dodatnih mobilnih usluga, od 01.09.2023.
  Zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora, od 01.12.2021.
 Dodatne mobilne usluge u Logosoft mreži, od 01.09.2023.
  Potvrda o izmirenju dugovanja za prenos telefonskog broja, od 01.12.2021.
 Provjera stanja računa za LoGO! Slagalica pretplatnike od 01.01.2022.
  Obrazac za podnošenje prigovora, od 01.11.2021. 
  Obrazac za izjavu o uništenoj/ukradenoj opremi, od 01.12.2021.
  Obrazac za prijavu uznemiravanja, od 01.12.2021. 
Primjerak osnovnog korisničkog ugovora za internet pakete
  Bez minimalnog perioda trajanja
Primjerci osnovnih korisničkih ugovora za kombinovane LoGO! Slagalica pakete
  Bez minimalnog perioda trajanja
  Sa minimalnim periodom trajanja od 12 mjeseca
  Sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca

UPUTSTVA
  Uputstvo za online plaćanje računa 
  Kako se zaštititi na internetu, od 26.10.2021.
   Uputstvo za korištenje SUPER TV interfejsa  
  Super TV - Amino 139