LoGO! Trio je paket s vrhunskom IP televizijom, internetom i fiksnom telefonijom koja nudi posebne pogodnosti.

12 mjeseci
24 mjeseca
Redovna cijena pretplate 49,14 KM 49,14 KM
Priključna taksa (jednokratno) 1 KM 1 KM
Uključena oprema Router s wirelessom i 1 STB uređaj

Priključna taksa bez ugovorne obaveze iznosi 70 KM jednokratno.

Navedene cijene su sa PDV-om, osim ako drugačije nije navedeno.

 

Postani korisnik
Internet
  • Maksimalna moguća brzina do 50 Mbps / 3 Mbps,
  •  Bez limita saobraćaja (Flat).
IPTV - Super TV
 SUPER WEB TV
Fiksna telefonija                              
  • Novi telefonski broj uz mogućnost besplatnog prenosa postojećeg fiksnog telefonskog broja Logosoftovu mrežu,
  • Besplatni pozivi unutar Logosoftove fiksne telefonske mreže,
  • Besplatni pozivi prema svim fiksnim telefonskim mrežama u BiH na fer osnovi,
  • Mogućnost kupovine fiksnog telefonskog uređaja po cijeni od 1 KM.

U cijenu LoGO! paketa je uključena usluga Pristup na Logosoft infrastrukturu, koja je preduslov za korištenje internet servisa. Više o usluzi možete pogledati na ovom linku.

Uslovi pod kojima se mogu koristiti internet paketi na flat principu definišu se kroz Opće uslove korištenja usluga Logosofta.

Programsku ponudu SUPER TV u okviru LOGO! Trio paketa čini Nice paket. Postoji mogućnost doplate za dodatne TV pakete. Sa SUPER TV-om imate mogućnost istovremenog snimanja sadržaja na više kanala, elektronski programski vodič, mogućnost praćenja devet kanala istovremeno i mnogo više. Više informacija o usluzi pogledajte na linku.

Prilikom zaključivanja ugovora za LoGO! Trio paket, korisnik dobija novi telefonski broj. Pretplatnik može i prenijeti svoj telefonski broj u Logosoftovu mrežu. Usluga prenosa broja je besplatna. Više informacija o usluzi pogledajte na linku.

Fer osnova za pozive podrazumijeva 1.500 besplatnih minuta razgovora na mjesečnoj osnovi uz naplatu uspostave svakog poziva po cijeni od 0,026 KM. Prekoračenje saobraćaja se tarifira u skladu s Cjenovnikom korištenja telefonskih usluga LOLphone. Navedena pogodnost se odnosi samo na rezidencijalne korisnike.

Ostali paketi