LoGO! Quadro u sebi objedinjuje komunikacijske usluge Logosofta i IP televiziju vrhunske kvalitete.

12 mjeseci
24 mjeseca
Redovna cijena pretplate 78,39 KM 78,39 KM
Priključna taksa (jednokratno) 1 KM 1 KM
Uključena oprema Router s wirelessom i 1 STB uređaj

Priključna taksa bez ugovorne obaveze iznosi 70 KM jednokratno.

Navedene cijene su sa PDV-om, osim ako drugačije nije navedeno.

 

Postani korisnik
Internet
 • Maksimalna moguća brzina do 60 Mbps /6 Mbps,
 •  Bez limita saobraćaja (Flat).
IPTV - Super TV
 SUPER WEB TV 
Fiksna telefonija
 • Novi telefonski broj uz mogućnost besplatnog prenosa postojećeg fiksnog telefonskog broja u Logosoftovu mrežu,
 • Besplatni pozivi unutar Logosoftove fiksne telefonske mreže,
 • Besplatni pozivi prema svim fiksnim telefonskim mrežama u BiH na fer osnovi,
 • Mogućnost kupovine fiksnog telefonskog uređaja po cijeni od 1 KM.
Mobilna telefonija                             
 • Novi telefonski broj uz mogućnost besplatnog prenosa postojećeg mobilnog telefonskog broja u Logosoftovu mrežu,
 • 100 besplatnih minuta za pozive prema svim mobilnim mrežama u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana,
 • 100 besplatnih SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana,
 • Neograničen mobilni internet na fer osnovi: 2 GB po maksimalnoj brzini prenosa podataka u BiH i 700 MB isključivo u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana,
 • Mogućnost kupovine novog ili prenos postojećeg LoGO! Friends'n'Family za samo 5 KM, 
 • Mogućnost kupovine mobilnog uređaja već od 1 KM.

U cijenu LoGO! paketa je uključena usluga Pristup na Logosoft infrastrukturu, koja je preduslov za korištenje internet servisa. Više o usluzi možete pogledati na ovom linku.

Uslovi pod kojima se mogu koristiti internet paketi na flat principu definišu se kroz Opšte uslove korištenja usluga Logosofta.

Programsku ponudu SUPER TV u okviru LOGO! Quadro paketa čine Nice i Very Nice paket. Postoji mogućnost doplate za dodatne TV pakete. Sa SUPER TV-om imate mogućnost istovremenog snimanja sadržaja na više kanala, elektronski programski vodič, mogućnost praćenja devet kanala istovremeno i mnogo više. Više informacija o usluzi pogledajte na linku.

Prilikom zaključivanja ugovora za LoGO! Quadro paket koji sadrži uslugu fiksne i mobilne telefonije Logosofta, korisnik dobija novi telefonski broj. Pretplatnik može i prenijeti svoj telefonski broj u mrežu Logosofta. Usluga prenosa broja je besplatna. Više informacija o usluzi pogledajte na linku.

Fer osnova za pozive podrazumijeva 1.500 besplatnih minuta razgovora na mjesečnoj osnovi uz naplatu uspostave svakog poziva po cijeni od 0,026 KM. Prekoračenje saobraćaja se tarifira u skladu s Cjenovnikom korištenja telefonskih usluga LOLphone. Navedena pogodnost se odnosi samo na rezidencijalne korisnike.

Po iskorištenju besplatnih minuta za pozive i besplatnih SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH mobilni saobraćaj se obračunava prema Cjenovniku korištenja mobilnih usluga.

Neograničen mobilni Internet na fer osnovi predstavlja određenu količinu saobraćaja po maksimalnoj brzini prenosa podataka do 21 Mbps / 5,76 Mbs (download / upload). Nakon iskorištenja limita surfate neograničeno po brzini prenosa podataka do 128 kbs. Ako i dalje želite surfati pri maksimalnoj brzini, možete aktivirati bonus. Više informacija potražite u opisu LoGO! paketa.

Pretplatnicima će biti omogućeno korištenje bonusa minuta, SMS poruka i mobilnog interneta u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa ''Posebnim uslovima korištenja roaming usluga za korisnike Logosoft d.o.o. Sarajevo u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana'', dostupnim na www.logosoft.ba.

Ostali paketi