LoGO! Quadro + je paket koji uključuje sve Logosoft usluge, od interneta preko telefonije do IP Televizije sa mnoštvom kanala.
12 mjeseci
24 mjeseca
Redovna cijena pretplate 101,79 KM 101,79 KM
Priključna taksa (jednokratno) 1 KM 1 KM
Uključena oprema Router s wirelessom i 1 STB uređaj

Priključna taksa bez ugovorne obaveze iznosi 70 KM jednokratno.

Cijene su sa PDV-om 17%.

 

Postani korisnik
Internet
 • Maksimalna moguća brzina do 120 Mbps / 10 Mbps,
 •  Bez limita saobraćaja (Flat).
IPTV - Super TV
 SUPER TV
Fiksna telefonija
 • Novi telefonski broj uz mogućnost besplatnog prenosa postojećeg fiksnog telefonskog broja u Logosoft mrežu,
 • Besplatni pozivi unutar Logosoftove fiksne telefonske mreže,
 • Besplatni pozivi prema svim fiksnim telefonskim mrežama u BiH na fer osnovi,
 • 100 besplatnih minuta za pozive prema svim mobilnim mrežama u BiH,
 • Mogućnost kupovine fiksnog telefonskog uređaja po cijeni od 1 KM.
Mobilna telefonija                             
 • Novi telefonski broj uz mogućnost besplatnog prenosa postojećeg mobilnog telefonskog broja u Logosoft mrežu,
 • 150 besplatnih minuta za pozive prema svim mobilnim mrežama u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana,
 • 250 besplatnih SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH i 100 bespaltnih SMS poruka u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana,
 • Neograničen mobilni internet na fer osnovi: 4 GB po maksimalnoj brzini prenosa podataka u BiH i 1024 MB isključivo u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana,
 • Mogućnost kupovine novog ili prenos postojećeg LoGO! Friends'n'Family broja za samo 5 KM, 
 • Mogućnost kupovine mobilnog uređaja već od 1 KM.

U cijenu LoGO! paketa je uključena usluga Pristup na Logosoft infrastrukturu, koja je preduslov za korištenje internet servisa. Više o usluzi možete pogledati na ovom linku.

Uslovi pod kojima se mogu koristiti internet paketi na flat principu definišu se kroz Opće uslove korištenja usluga Logosofta.

Programsku ponudu SUPER TV u okviru LOGO! Quadro+ paketa čine Nice i Very Nice paket, Cinemax HD i HBO HD. Sa SUPER TV-om imate mogućnost istovremenog snimanja sadržaja na više kanala, elektronski programski vodič, mogućnost praćenja devet kanala istovremeno i mnogo više. Više informacija o usluzi pogledajte na linku.

Prilikom zaključivanja ugovora za LoGO! Quadro+ paket koji sadrži uslugu fiksne i mobilne telefonije Logosofta, korisnik dobija novi telefonski broj. Pretplatnik može i prenijeti svoj telefonski broj u mrežu Logosofta. Usluga prenosa broja je besplatna. Više informacija o usluzi pogledajte na linku.

Fer osnova za pozive podrazumijeva 1.500 besplatnih minuta razgovora na mjesečnoj osnovi uz naplatu uspostave svakog poziva po cijeni od 0,026 KM. Prekoračenje saobraćaja se tarifira u skladu s Cjenovnikom korištenja telefonskih usluga LOLphone. Navedena pogodnost se odnosi samo na rezidencijalne korisnike.

Po iskorištenju besplatnih minuta za pozive i besplatnih SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH mobilni saobraćaj se obračunava prema Cjenovniku korištenja mobilnih usluga.

Neograničen mobilni internet na fer osnovi predstavlja određenu količinu saobraćaja po maksimalnoj brzini prenosa podataka do 21 Mbps / 5,76 Mbs (download / upload). Nakon iskorištenja limita surfate neograničeno po brzini prenosa podataka do 128 kbs. Ako i dalje želite surfati pri maksimalnoj brzini, možete aktivirati bonus. Više informacija potražite u opisu LoGO! paketa.

Pretplatnicima će biti omogućeno korištenje bonusa minuta, SMS poruka i mobilnog interneta u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa ''Posebnim uslovima korištenja roaming usluga za korisnike Logosoft d.o.o. Sarajevo u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana'', dostupnim na www.logosoft.ba.

Ostali paketi