Uspješne korisničke priče

SBERBANK D.D. SARAJEVO - YUBICO PASSWORDLESS AUTENTIKACIJA 

Prepoznavajući činjenicu da lozinke već neko vrijeme ne daju dovoljno dobru zaštitu korisničkih identiteta, kako u on-premise tako i u cloud okruženjima, Logosoft je još tokom 2019. godine počeo sa iznalaženjem novih rješenja za autentikaciju korisnika, koja bi donijela vidljivo poboljšanje sigurnosti, a istovremeno zadržala jednostavnost korištenja za krajnje korisnike. Značajan oslonac u ovom segmentu predstavlja Windows Hello tehnologija implementirana u Windows 10 sisteme, kao i podrška za napredne autentikacijske metode u Azure AD.


U drugoj polovini 2020.godine, Logosoft je za svog dugogodišnjeg korisnika i partnera, Sberbank d.d. Sarajevo izvršio implementaciju projekta passwordless autentikacije bazirane na sigurnosnim ključevima vendora Yubico. Ovaj projekat, kao svoj izlazni i primarni cilj, trebao je da obezbijedi veću sigurnost za korisničke identitete, proces autentikacije te pristup na resurse, bez obzira gdje se oni nalazili. Kroz projekat je urađena detaljna analiza postojećih sistema za zaštitu identiteta, procesa pristupa i autentikacije, te su na bazi rezultata analize korisniku predloženi odgovarajući načini za podizanjem nivoa sigurnosti. Poseban izazov, koji je tokom projekta uspješno savladan, bila je i heterogenost okruženja u smislu potrebe za podrškom različitim vendorskim rješenjima, kao i različitim autentikacijskim provajderima. Izlazni rezultat projekta je da je na svim tačkama autentikacije i pristupa resursima unaprijeđena sigurnost autentikacijskog procesa za sve korisnike na strani klijenta. Tradicionalno korištenje lozinki zamjenjeno je korištenjem passwordless pristupa, kombinovanjem Windows Hello tehnologije i FIDO2 kompatibilnih uređaja. Na ovaj je način smanjena je mogućnosti za napade kako na identitete, tako i na same lozinke, što krajnjem korisniku predstavlja značajno podizanje nivoa sigurnosti, cijeneći činjenicu da su brojni cyber rizici zasnovani upravo na ugrožavanju identiteta i autentikacijskog procesa. Izrazito nam je drago što smo sa našim cijenjenim klijentom Sberbank d.d. Sarajevo i ovaj projekat uspješno finalizirali.

 

Imate pitanje, sugestiju ili primjedbu na naš rad?

Kontakt