workimg

Novi uslovi za korištenje mobilnih usluga u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji

Poštovani korisnici,

Roaming je prošlost, sada koristite mobilne usluge u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji (region Zapadnog Balkana) sa dodatnim bonusima koji su vam na raspolaganju u sklopu pretplate vaših paketa bez dodatne naknade, a nakon isteka bonus količina sa cijenama usluga za pozive i SMS poruke kao kod kuće. Od 01.07.2021. svi Logosoft rezidencijalni i biznis korisnici mobilne telefonije koriste mobilne usluge po cijenama kao u Bosni i Hercegovini.

Sve raspoložive bonus minute ka ostalim mobilnim mrežama u BiH koje korisnici imaju u okviru svojih paketa mobilne telefonije se mogu koristiti u regionu Zapadnog Balkana na isti način kao u Bosni i Hercegovini bez dodatne naknade. Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje više od 100 SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH ili je broj SMS-ova prema ostalim mobilnim mrežama u BiH neograničen, korisniku će u romingu u regionu Zapadnog Balkana bez dodatne naknade biti dostupna količina od 100 SMS-ova. Kada je u pitanju prenos podataka, svaka tarifa/opcija ima definisanu određenu količinu mobilnog interneta u okviru tarife/opcije za korištenje u mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji (tačka 14 Posebnih uslova). Nakon iskorištenja bonus količine podataka u Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu i Albaniji, usluga prenosa podataka bit će onemogućena do narednog obračunskog perioda ili dok korisnik ne zakupi novu tarifnu opciju koja sadrži bonus mobilnog interneta iz ponude Logosofta.

Nakon potrošenog bonusa za pozive i SMS poruke u regionu Zapadnog Balkana, svi korisnici Logosoft mobilnih usluga će pozive i SMS poruke plaćati po cijenama koje se primjenjuju za korisnike u Logosoft mreži prema ostalim mobilnim mrežama u BiH, a u zavisnosti od tarifnog modela kojeg korisnik koristi. Također, korisnici nakon potrošenog bonusa mobilnog interneta imaju mogućnost zakupa tarifnih opcija za povoljniji prenos podataka u roamingu koji su dostupni na www.logosoft.ba.

Više informacija pogledajte u Posebnim uslovima korištenja roaming usluga u regionu Zapadnog Balkana.

Cjenovnik LoGO! BIZ Phone pogledajte ovdje.
Cjenovnik LoOG! BIZ NET usluge pogledajte ovdje.
Cjenovnik usluga pogledajte ovdje.
Cjenovnik mobilnih usluga pogledajte ovdje.

Vaš Logosoft