Obavijest - Izmjene i dopune RIP dokumenta

Poštovani korisnici,

Shodno Analizi tržišta poziva koji završavaju u individualnim fiksnim mrežama – veleprodajni nivo (Analiza tržišta 3) Regulatorne agencije za komunikacije BiH, izvršili smo dopunu Referentne interkonekcijske ponude (RIP) za povezivanje s fiksnom mrežom Logosofta u cilju primjene novih cijena terminacije u fiksne mreže u periodu 01.07. - 31.12.2016. godine. 
Dopunjeni RIP dokument stupa na snagu 30 dana od dana objave, a nove cijene se primjenjuju od 01.07.2016. godine. Kompletni RIP dokument možete pogledati na linku.

Vaš Logosoft