Registracija domena

Logosoft je ovlašteni registrar bh. državnog internet domena  - ".BA“ domena.
To znači da Vam možemo olakšati postupak registracije Vašeg domena i na taj način uštedjeti Vaše vrijeme. 

Odabir imena domena, s obzirom na veliki broj već postojećih na internetu, izuzetno je bitan. Ime domena treba da je što kraće, lako pamtljivo i da opisuje Vašu kompaniju, ideju, odnosno da prezentira samu web prezentaciju. Pametan izbor imena domena može jako puno doprinijeti i prilikom Vašeg listinga na Internet pretraživačima i izuzetno je važan faktor u Vašem poslovanju.

Prije nego što se odlučite da registrujete domen, pročitajte Pravilnik o registraciji i korištenju naziva domena ispod bh. državnog internet domena ".BA", izdat od strane UTIC-a, koji je u internacionalnim asocijacijama (RIPE i ICANN) koje su zadužene za registraciju državnih domena,  registriran kao registar .ba domena.

PRAVILA, KORACI I DOKUMENTI POTREBNI PRILIKOM REGISTRACIJE DOMENA

Pravo na registraciju .ba domena imaju strani i domaći privredni subjekti i punoljetna lica koja su državljani Bosne Hercegovine ili imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Potrebna su samo tri koraka da biste imali vlastiti domen:

1. Rezervacija domena

Da bismo rezervisali željeni domen u Vaše ime potrebno je da nam ili  putem mail adrese domain@logosoft.ba ili putem faxa +387 (0)33 931 908 dostavite sljedeće podatke:

 • Naziv željenog domena: 
 • Naziv organizacije: 
 • Adresa (ulica i broj): 
 • Poštanski broj: 
 • Grad: 
 • Država:
 • Telefon:
 • Fax:
 • Email:
 • ID Broj:
 • Porezni Broj:

Ako je željeni domen već rezervisan od strane drugog lica, kontaktirat ćemo Vas.

2. Aktivacija domena

Aktivacija domena će biti izvršena maksimalno 48 radnih sati od dostavljanja potvrde o izvršenoj uplati.

Potvrdu možete faksirati na naš broj faksa: +387 (0)33 931 908.

3. Potvrđena – validna registracija

Da bi aktivacija/registrovanje bilo validno, potrebno je da pošaljete sljedeće dokumente u roku od 10 dana na našu adresu Grbavička 4, 71000 Sarajevo, BiH:

 • Ispunjen zvanični Zahtjev za registraciju i korištenje naziva domena (tekst dokumenta je potrebno kopirati u Vaš memorandum i pečatirati);
 • Kopiju rješenja o upisu u odgovarajući registar pri nadležnom organu (registar privrednih subjekata, registar udruženja, registar organizacija, registar advokata, i sl.);
 • Drugi relevanatan dokument kojim osoba potvrđuju svoj status;
 • Ovjerenu (dvojezičnu) punomoć ako se radi o stranom privrednom subjektu.

Ako ne dostavite potrebnu dokumentaciju u roku od 10 dana, domena će biti deaktivirana.

PRENOS DOMENA NA DRUGOG KORISNIKA

Ako već posjedujete domen, a želite da izvršite prenos na drugog korisnika potrebno je da nam pošaljete popunjen Zahtjev za promjenu korisnika naziva domena.

 

CIJENE REGISTRACIJE DOMENA

Cijene registracije domena
Kreiranje domena 81,90 KM
Godišnje održavanje 35,10 KM
Rektiviranje naziva.BA (domena) 23,40 KM

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cijene su sa PDV-om ako drugačije nije navedeno.