workimg
 • 16.03.2020

Obavijest za korisnike

Poštovani korisnici,

zbog aktuelne situacije vezane za Korona virus, obavještavamo vas da Logosoft prati trenutnu situaciju te u skladu s tim i djeluje, vodeći računa o zdravlju svojih korisnika i zaposlenika. Poduzeli smo sve preventivne mjere unutar kompanije, a u okviru toga, podsjećamo vas na mogućnost plaćanja računa putem usluge "e-račun" odnosno putem internet ili mobilnog bankarstva, kako bi se rizici pojave i širenja Korona virusa sveli na minimum.

Da biste izvršili plaćanje usluga putem platnog naloga, popunite nalog za plaćanje na sljedeći način:

 • Uplatio je: Puno ime i prezime, adresa, telefon
 • Svrha doznake: INT: Vaše korisničko ime (username), broj ugovora ili broj računa
 • Primalac: Logosoft d.o.o. Grbavička 4, Sarajevo
 • Logosoft račun kod:
  • SPARKASSE BANK d.d.: 1990490005551066;
  • RAIFFEISEN BANK d.d.: 1610000003720155;
  • NLB BANKA d.d.: 132-731-00100069-40;
  • BBI BANKA d.d.: 141-001-00024276-87;
  • ZIRAAT BANK d.d.: 1860005026291413;
  • PROCREDIT BANK d.d.: 1941014346800180;
  • UNICREDIT BANK d.d.: 3389002207629121;
  • ADDIKO BANK d.d.: 306 035 0000860 585;
  • SBERBANK BH D.D.: 1401051120011404.

S obzirom na naredbu i preporuke Kriznog štaba Federalnog i Kantonalnog ministarstva zdravstva, ovim putem vas obavještavamo da će dok traje proglašeno stanje nesreće, radno vrijeme Logosoftovih poslovnica u ulicama Igmanska br. 9 i Hamdije Kapidžića br. 6 biti od ponedjeljka do petka u periodu od 08:30 do 17 sati, dok su subota i nedjelja neradni dani. Naše dežurne službe i tehnička podrška će biti dostupni 24/7. 

Hvala na razumijevanju.

Vaš Logosoft