workimg

Studenti prisustvovali besplatnoj radionici iz oblasti cyber sigurnosti

Kompanija Logosoft u saradnji sa kompanijom Mtel a.d. Banja Luka, kao društveno odgovorne kompanije, tokom svog višegodišnjeg djelovanja kontinuirano podržavaju nauku i obrazovanje u BiH. U saradnji sa akademskom zajednicom, kao i samostalno, već dugi niz godina organizuju besplatne IT edukacije za različite skupine polaznika.  

Uzimajući u obzir da su cyber napadi u BiH, a i u svijetu, sve više prisutni i da BiH ima potrebu za educiranim i stručnim kadrom koji ima kompetencije da radi poslove vezane za cyber sigurnost,  u Logosoft edukacijskom centru su zajedno sa poznatim predavačem Lukom Manojlovičem, realizovali besplatnu radionicu ''Kako zaštititu IT infrastrukturu od cyber napada?'', a sve to u cilju aktivnog učestvovanja u obrazovnom procesu naše akademske zajednice i omogućavanja studentima da se upoznaju sa setom alata koji se mogu koristiti u odbrani IT infrastrukture od cyber napada.

U četvrtak, 15.06.2023. godine, studenti sa Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo te Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo su imali izvrsnu priliku da prisustvuju ovoj edukaciji, koja im je omogućila da steknu korisna znanja o cyber sigurnosnim tehnikama upotrebljivim u praksi.

''Kompanija Logosoft ima edukacioni centar za IT profesionalce već punih 25 godina. Za to vrijeme, isporučili smo na stotine različitih treninga. Saradnja sa akademskom zajednicom je uvijek postojala i smatramo je neophodnom, posebno za oblasti za koje ne postoje studijski programi, kao što je cyber sigurnost. Sa velikim iskustvom koje imamo u toj oblasti kao kompanija, želimo da i studentima otvorimo vrata tog zanimljivog i izazovnog svijeta. Vjerujemo da će nakon današnje radionice neki od njih i odlučiti da se specijaliziraju u ovoj oblasti.'', izjavio je Damir Dizdarević, direktor kompanije Logosoft.

                                                                                 

Logosoft edukacijski centar je imao čast i zadovoljstvo da je realizaciju ove radionice ostvario sa predavačem Lukom Manojlovičem, koji je izrazito poznat predavač, ekspert za ovu oblast, sa višegodišnjim iskustvom i znanjem koje vrlo vješto i rado prenosi polaznicima edukacija.

''Cilj ove radionice je bio da studentima predoči nova znanja, novo okruženje i iskustvo koje je inače za njih teško dostupno. Izrazito je veliko zadovoljstvo raditi sa studentima i pružiti im mogućnost da steknu znanja iz ove oblasti.'', izjavio je Luka Manojlovič.

Više od 30 studenata u dva edukacijska slota je prošlo kroz postavke, principe i podešavanja IT sistema u cilju odbrane od cyber napada. Naučili su koje koncepte je poželjno implementirati prije pojave cyber napada te koje koncepte primijeniti ukoliko se cyber napad realizuje. Edukacija je bila vrlo interaktivna i studenti su sva stečena znanja mogli primijeniti na praktičnim laboratorijskim vježbama.

''Izrazito sam bio motivisan da se prijavim na ovu radionicu, jer je sama tema vrlo aktuelna. Radionica je bila odlična, jer smo vidjeli primjere iz stvarnog okruženja. Ovo iskustvo je vrlo inspirativno za mene, ali i poučno. Sve informacije koje smo danas čuli su nam zaista korisne.'', izjavio je Kerim Šišić, student Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo.

Svoje iskustvo opisali su i Anika Krljaš, studentica Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo te Zinedin Kadrić, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

''Smatram da je ovo vrlo aktuelna tema i ekspertiza koja će nam sigurno u budućnosti trebati. Predavač je bio izrazito motivisan da nam objasni ovu temu na što bolji način. Nosim jako lijepe utiske sa današnje radionice", izjavila je Krljaš.

''Pošto sam već stekao znanje iz drugih oblasti kompjuterskih nauka, odlučio sam da dođem i na ovo predavanje. Želio sam steći dodatno znanje koje će mi u budućnosti pomoći da uzmem u obzir sigurnosni aspekt prilikom rada na projektima", izjavio je Kadrić.

Logosoft će i u budućem radu biti opredijeljen za društveno odgovorne aktivnosti realizovane kroz povezivanje tehnoloških znanja, digitalnih inovacija i specijalističkih IT edukacija sa stručnim i naučnim znanjima, a u cilju kreiranja održivog sistema potpore akademskoj zajednici u BiH. 

Vaš Logosoft