workimg
  • 17.07.2024

Obavijest za korisnike

Poštovani korisnici,

Želimo vas obavijestiti da će danas, u srijedu 17. jula, doći do prekida svih usluga zbog planiranih radova na optičkom ostrvu Dobrinja 4.

Cijenimo vaše razumijevanje i strpljene tokom ovog procesa, koji je nužan za poboljšanje naših usluga.

Do prekida će doći na sljedećim adresama:
Miroslava Krleže 1
Miroslava Krleže 10
Miroslava Krleže 11
Miroslava Krleže 12
Miroslava Krleže 13
Miroslava Krleže 14
Miroslava Krleže 15
Miroslava Krleže 16
Miroslava Krleže 17
Miroslava Krleže 18
Miroslava Krleže 19
Miroslava Krleže 2
Miroslava Krleže 20
Miroslava Krleže 21
Miroslava Krleže 22
Miroslava Krleže 24
Miroslava Krleže 3
Miroslava Krleže 4
Miroslava Krleže 5
Miroslava Krleže 6
Miroslava Krleže 7
Miroslava Krleže 8
Miroslava Krleže 9
Miroslava Krleže bb
Trg Sabora bosanskog 10
Trg Sabora bosanskog 12
Trg Sabora bosanskog 14
Trg Sabora bosanskog 16
Trg Sabora bosanskog 18
Trg Sabora bosanskog 2
Trg Sabora bosanskog 20
Trg Sabora bosanskog 22
Trg Sabora bosanskog 24
Trg Sabora bosanskog 26
Trg Sabora bosanskog 28
Trg Sabora bosanskog 30
Trg Sabora bosanskog 32
Trg Sabora bosanskog 34
Trg Sabora bosanskog 36
Trg Sabora bosanskog 38
Trg Sabora bosanskog 4
Trg Sabora bosanskog 40
Trg Sabora bosanskog 42
Trg Sabora bosanskog 44
Trg Sabora bosanskog 6
Trg Sabora bosanskog 8
Trg Zlatnih ljiljana 19
Trg Zlatnih ljiljana 21
Trg Zlatnih ljiljana 23
Trg Zlatnih ljiljana 25
Trg Zlatnih ljiljana 27
Trg Zlatnih ljiljana 29
Vahide Maglajlić 1
Vahide Maglajlić 10
Vahide Maglajlić 11
Vahide Maglajlić 12
Vahide Maglajlić 13
Vahide Maglajlić 14
Vahide Maglajlić 15
Vahide Maglajlić 16
Vahide Maglajlić 17
Vahide Maglajlić 18
Vahide Maglajlić 19
Vahide Maglajlić 2
Vahide Maglajlić 20
Vahide Maglajlić 21
Vahide Maglajlić 23
Vahide Maglajlić 25
Vahide Maglajlić 3
Vahide Maglajlić 4
Vahide Maglajlić 5
Vahide Maglajlić 6
Vahide Maglajlić 7
Vahide Maglajlić 8
Vahide Maglajlić 9

 

Vaš Logosoft