workimg
  • 28.02.2020

Poziv za studente

Dragi studenti,

Logosoft će kao društveno odgovorna kompanija u narednom periodu pružiti priliku zainteresovanim studentima da učestvuju u projektu koji realizujemo na području Sarajeva. Potreban nam je veći broj studenata koji su motivisani da u naredna dva mjeseca, shodno obuci i uputstvima koje će obezbijediti Logosoft, zarade značajna novčana sredstva za učešće u ovom projektu.

Bitne informacije su:

  • Angažman podrazumijeva terenski rad na područjima sarajevskih opština Novi grad, Novo Sarajevo i Centar,
  • Obezbjeđena je adekvatna obuka od strane Logosofta i sredstva za rad,
  • Obezbjeđena je svakodnevna podrška zaposlenih Logosofta tokom vašeg učešća u projektu,
  • Obezbjeđena je adekvatna novčana nadoknada za angažman.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo da nam što prije, a najkasnije do 09.03.2020.g., javite vaše ime i prezime i kontakt telefon, na e-mail posao@logosoft.ba sa naslovom e-maila: Student.

Vaš Logosoft