SUPER WEB TV

SUPER WEB TV je multiscreen usluga, koja omogućava praćenje omiljenih TV emisija putem svih uređaja koji imaju pristup internetu. Ova usluga omogućava gledanje TV programa, pored klasičnog televizora, i na još jednom uređaju u vašem domu – tablet, mobilni, desktop/laptop ili TV sa pristupom Internetu. 

Šta je SUPER WEB TV?

SUPER WEB TV je usluga multiscreen-ing TV sadržaja, koja omogućava praćenje omiljenih TV emisija putem svih uređaja  koji imaju pristup internetu.

SUPER WEB TV je besplatna  usluga koja je dostupna Logosoft korisnicima koji imaju SUPER TV uslugu.

Pretplatnik ima mogućnost da u okviru Logosoft mreže koristi navedenu uslugu putem samo jednog uređaja u jednom trenutku (tablet, mobilni, desktop/laptop ili TV sa pristupom Internetu). Uslugu je moguće koristiti samo u okviru Logosoft mreže.

Zašto SUPER WEB TV?

SUPER WEB TV nudi opciju TimeShift - mogućnost gledanja TV programa emitovanog u proteklom vremenskom periodu do 1 sat unazad.

Pored toga, u svakom trenutku možete korisiti i EPG (elektronski programski vodič) servis, koji nudi informacije o nazivima TV emisija i vremenu emitovanja.

Korištenje SUPER WEB TV usluge:

Pristup usluzi se ostvaruje putem korisničkog imena i lozinke koje korisnik dobije prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora za osnovnu uslugu na osnovu koje ostvaruje pravo korištenja SUPER WEB TV usluge.

  1. Prijavite se sa vašim korisničkim podacima na portalu www.logosoft.ba. (slika 1)
  2. Sa desne strane u izborniku kliknite na opciju SUPER WEB TV. (slika 2)
  3. Ukoliko želite pregled preko cijelog ekrana potrebno je da kliknete na opciju full screen. (slika 3)
Slika 1
Slika 2
Slika 3

Logosoft nije odgovoran za kvalitet, formu  i sadržaj koji se nudi putem SUPER WEB TV usluge te se odriče od odgovornosti za eventualne štete ili nemogućnosti korištenja usluge.

Pretplatnik se obavezuje da će SUPER WEB TV uslugu koristiti poštujući autorska i druga srodna prava u pogledu sadržaja koji se uslugom prenosi. Pretplatnik se obavezuje da će SUPER WEB TV uslugu koristiti za svoje privatne potrebe te istu neće, ni na koji način učiniti dostupnom javnosti u smislu važećih propisa o autorskim i srodnim pravima, a posebno garantuje da uslugu neće koristiti u zajedničkim ili javnim prostorijama bilo koje vrste.

 

Lista SUPER WEB TV kanala