• 20.02.2018

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas o uvođenju akcijske ponude za pretplatnike mobilnih usluga Logosofta – aktivacija tarifnog dodatka za prenos podataka u okviru Logosoft mobilne mreže, koja počinje sa primjenom od 01.03.2018. godine u trajanju od 60 dana sa mogućnošću produženja. Korisnici sada imaju mogućnost za dokup interneta po sljedećim cijenama:

Tarifni dodatak Cijena sa PDV-om Ključna riječ
500 MB 5,85 KM NET500
2 GB 11,70 KM NET2GB
4 GB 17,55 KM NET4GB


Aktivacija tarifnog dodatka se vrši slanjem besplatne SMS poruke sa odgovarajućom ključnom riječi na kratki broj 0671333, a provjera stanja se vrši slanjem besplatne SMS poruke na broj 0671333 sa ključnom riječi: STANJE. Obračunska jedinica za mobilni Internet u okviru tarifnog dodatka je 10 kB.

Tarifni dodatak je dostupan u okviru sljedećih paketa:

  • Paketi integrisanih usluga za rezidencijalne korisnike – tarife LoGO! Trio mobile, LoGO! Quadro i LoGO! Quadro+
  • LoGO! BIZ Phone usluge – tarife LoGO! BIZ S, SM, M, ML, L i XL
  • LoGO! BIZ Net usluge – tarife LoGO! BIZ S, M i L
Vaš Logosoft