• 21.04.2022

Obavijest o prestanku pružanja usluge LoGO! BIZ NET

Poštovani pretplatnici LoGO! BIZ NET usluge,

U želji da svojim klijentima uvijek pružamo samo najbolje usluge, kreirali smo za vas novu Logosoft uslugu LoGO! NET, a uvođenjem ove ponude prestajemo s pružanjem usluge LoGO! BIZ NET. S tim u vezi, na dan 01.06.2022. svim postojećim pretplatnicima usluge LoGO! BIZ NET bit će omogućeno besplatno migriranje na novu uslugu LoGO! NET. S novom uslugom LoGO! NET imate mogućnost korištenja prenosa podataka u BiH i u roamingu u regionu Zapadnog Balkana te besplatno slanje SMS poruka ka svim mobilnim mrežama u BiH. Osim toga, LoGO! NET ima atraktivnu mjesečnu pretplatu i fantastičnu količinu GB uključenih u okviru iste.

Ukoliko se pretplatnik LoGO! BIZ NET usluge do 31.05.2022. ne izjasni drugačije, dana 01.06.2022. bit će izvšena besplatna migracija na LoGO! NET uslugu u skladu sa narednom tabelom:  

Do 31.05.2022.godine

Od 01.06.2022.godine (migracija na)

LoGO! BIZ NET S

9,36 KM, 3 GB

LoGO! NET 1

20 KM, 30GB+30SMS+4 GB WB6

LoGO! BIZ NET M

17,55 KM, 8 GB

LoGO! NET 1

20 KM, 30GB+30SMS+4 GB WB6

LoGO! BIZ NET L

35,10 KM, 20 GB

LoGO! NET 2

40 KM, 100 GB+100 SMS+6 GB WB6


Više informacija o LoGO! NET usluzi možete pronaći u okviru dokumenta Cjenovnik korištenja usluge LoGO! NET od 01.06.2022.

Pretplatnici LoGO! BIZ NET usluge imaju prava u pogledu važećeg ugovora, propisana Pravilom 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima.

Vaš Logosoft