workimg
  • 30.06.2017

Novi paket kanala - Cinestar Premiere HD

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da smo izvršili dopunu Cjenovnika usluga sa novim TV paketom pod nazivom CineStar Premiere HD po cijeni od 7,00 KM sa PDV-om mjesečno.
Navedeni paket je uključen u mjesečnu pretplatu integrisanog paketa LoGO! Quadro+, a ostali integrisani paketi imaju pravo dodatno zakupiti paket po istaknutoj cijeni (svi paketi osim LoGO! Light). Dopuna Cjenovnika stupa na snagu 01.07.2017. godine, čime prestaje da važi prethodni Cjenovnik ovih usluga. Korisnici na koje se odnose navedene izmjene imaju prava u pogledu važećeg Ugovora, propisana Pravilom 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima.

Kompletan Cjenovnik možete pogledati ovdje.

Vaš Logosoft