• 01.08.2018

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili izmjene/dopune Cjenovnika usluga, Cjenovnika LoGO! BIZ Phone usluge i Opštih uslova korištenja usluga Logosofta. Sve izmjene stupaju na snagu 01.09.2018. godine, čime prestaju da važe prethodni cjenovnici usluga i Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta. Korisnici na koje se odnose navedene izmjene imaju prava u pogledu važećeg ugovora, propisana Pravilom 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima. Opšte uslove korištenja usluga pogledajte na našoj web stranici u pretplatničkoj dokumentaciji.

Vaš Logosoft