• 03.10.2022

Obavijest o dopuni cjenovnika

Poštovani korisnici, 

obavještavamo vas da smo izvršili dopunu sljedećih cjenovnika:

- Cjenovnik korištenja usluge LoGO! BIZ phone
- Cjenovnik korištenja usluge LoGO! NET
- Cjenovnik korištenja usluge mobilna telefonija.

Dopuna cjenovnika stupa na snagu 01.11.2022. godine, čime prestaju da važe prethodni cjenovnici.

Vaš Logosoft