workimg

Dodatne usluge u mobilnoj telefoniji

Poštovani korisnici,
Korisnici mobilne telefonije kako za fizička lica unutar LoGO! integrisanih paketa LoGO! Trio mobile, LoGO! Quadro i LoGO! Quadro +, tako i za pravna lica unutar LoGO! BIZ Phone paketa imaju mogućnosti korištenja dodatnih usluga i to:

 • Usluga dopune prepaid računa putem SMS poruke,
 • Poziv na čekanju,
 • Držanje poziva,
 • Konferencijska veza,
 • Govorna pošta,
 • Ko me zvao,
 • CLIP - Calling/Connected Line identification Presentation,
 • CLIR - Calling/Connected Line Identification Restriction,
 • Zabrana VAS usluga,
 • Zabrana poziva prema brojevima sa dodatnom tarifom i
 • Zabrana prenosa podataka u roamingu.
Kako aktivirati ili deaktivirati određenu uslugu možete vidjeti u sekciji "Često postavljana pitanja" ili na linku. Zahtjev za uključenje/isključenje određene usluge možete preuzeti u pretplatničkoj dokumentaciji ovisno kojoj vrsti korisnika pripadate. Zahtjev možete pruzeti i na linkovima ispod.

Zahtjev za uključenje/isključenje mobilnih usluga za LoGO! korisnike
Zahtjev za uključenje/isključenje mobilnih usluga za LoGO! BIZ korisnike

Vaš Logosoft