• 01.12.2022

Obavijest o izmjeni/poboljšanju cjenovnika

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili izmjenu/poboljšanje Cjenovnika usluga povećanjem upload i download brzine za pretplatnike Internet usluge i LoGO! Slagalica kombinovane usluge.

Izmjena/poboljšanje Cjenovnika usluga stupa na snagu 01.01.2023. godine, čime prestaje da važi prethodni Cjenovnik usluga. 

Vaš Logosoft