• 26.01.2018

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da Logosoft d.o.o. Sarajevo zatvara svoju poslovnicu u Zenici, podružnica “LOL” Zenica te prestaje sa pružanjem svojih usluga namijenjenih fizičkim licima na području opštine Zenica. Svi korisnici, fizička lica će biti detaljno obaviješteni o narednim koracima i pravima u skladu sa važećim ugovorom.

Vaš Logosoft