Dopuna cjenovnika za usluge mobilne telefonije za rezidencijalne i biznis korisnike

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da smo izvršili dopunu Cjenovnika korištenja usluge LoGO! BIZ Phone i Cjenovnika korištenja usluge mobilne telefonije.

Navedena dopuna se odnosi na dopunu roaming zona u mrežama roaming partnera sa sljedećom zonom:

  • Satelit: Satelitske i maritime mreže sa kojima je sklopljen roaming partner ugovor. Cijene mobilnih usluga ovise o trenutnoj cijeni usluga roaming partnera.
Novi cjenovnici usluga se primijenjuju od 10. augusta 2016. godine.
 
 Kompletne cjenovnike možete pogledati na:

Više informacija na 033 931 900.

Vaš Logosoft