MOBILNA: od 01. oktobra usluga prenosa podataka u roamingu po cijeni nižoj za 75%!

Obavještavamo sve pretplatnike Logosoftovih usluga da od 1. oktobra 2015. godine dolazi do izmjene dijela Cjenovnika usluga Logosofta koji se odnosi na cijene usluge prenosa podataka u roamingu u okviru mobilne telefonije.

Od 1. oktobra pretplatnici mobilne telefonije mogu koristiti usluge prenosa podataka po cijeni nižoj 75% u odnosu na trenutnu kada se nalaze u roamingu i koriste mreže roaming partnera u Hrvatskoj. Nova cijena usluge prenosa podataka iznosi 5,00 KM/MB.

Ostale stavke Cjenovnika ostaju nepromijenjene. 

Ako se pretplatnik pisanim putem ne izjasni o raskidu pretplatničkog odnosa u roku od 30 dana od dana objavljivanja navedenih izmjena, smatrat će se da je saglasan s istima i da ih prihvata.

Podsjećamo da  mobilnu uslugu Logosofta možete imati kao dio LoGO! integrisanih paketa koji sa sobom nose i posebne pogodnosti. U okviru LoGO! paketa korisnici mobilne usluge imaju do 150 minuta BESPLATNIH poziva i do 250 BESPLATNIH SMS poruka prema svim mobilnim mrežama u BiH.

Dodatne informacije o navedenim izmjenama možete provjeriti putem telefona +387 33 931 900.

Vaš Logosoft