workimg
  • 16.07.2018

Rektor Univerziteta u Sarajevu u posjeti Logosoftu

Poštovani korisnici,

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA), gosp. Rifat Škrijelj sa svojim saradnicima iz Univerzitetskog tele-informatičkog centra (UTIC) je posjetio kompaniju Logosoft, gdje je sa direktorom kompanije, gosp. Damirom Dizdarevićem, obišao Logosoft Data Centar, najsavremeniji Data Centar ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Data Centar Logosofta je smješten u posebno kreiranom prostoru na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, što je bio i jedan od povoda za posjetu.

„Univerzitet u Sarajevu čini napore u nastojanju da odgovori zahtjevima tržišta rada u pogledu obrazovanja, u prvom redu kvalitetnih, kompetentnih informacionih stručnjaka. Svjesni smo činjenice da izazovima koje softverska industrija u BiH postavlja pred obrazovanje, Univerzitet u Sarajevu može odgovoriti obrazovanjem IT-stručnjaka kroz posebno razvijene programe i saradnjom sa softverskim kompanijama. Posebno smo zadovoljni saradnjom koju organizacione jedinice Univerziteta ostvaraju sa Logosoftom i zainteresirani smo za njeno jačanje“, rekao je rektor prof. dr. Rifat Škrijelj.

Nakon posjete Data Centru održan je radni sastanak gdje su sumirani rezultati saradnje u prethodnim godinama i otvorene mogućnosti i planovi međusobne saradnje na polju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u narednom periodu.

„Kompanija Logosoft je od svog osnivanja pa do danas uvijek bila i ostala usmjerena na podršku obrazovnim institucijama generalno. Obrazovanje smatramo jednim od ključnih stubova našeg društva i smatramo da nam je svima obaveza da ga unaprijeđujemo. Kada je IT u pitanju, mi u fakultetima Univerziteta u Sarajevu vidimo vrlo vrijedan resurs za stručne kadrove koji su nam potrebni. S druge strane, naša obaveza, kao društveno odgovorne kompanije je da zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu radimo na što kvalitetnijem obrazovanju koje će rezultirati i kvalitetnijim kadrovima“, rekao je Damir Dizdarević, direktor Logosofta.

Vaš Logosoft