• 05.04.2021

Obavijest za korisnike

Poštovani korisnici,

zbog radova na unapređenju naših usluga, mogući su kratkotrajni prekidi isporuke usluga u naselju Dobrinja u ulicama Emila Zole, Hamdije Kapidžića, Kunovska, Lava Tolstoja, Esada Pašalića, Nurije Pozderca i Janka Jolovića 05.04. u periodu od 12:30-13:00.

Vaš Logosoft