Obavještenje za korisnike: Niže cijene roaming saobraćaja u zemljama Zapadnog Balkana

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da su od 01.07. na snazi novi cjenovnici za korištenje mobilnih usluga za naše rezidencijalne i biznis korisnike, a po kojima možete koristiti jeftinije usluge u roamingu u zemljama zapadnog Balkana. 

Cjenovnik korištenja usluga mobilne telefonije za rezidencijalne korisnike
Cjenovnik korištenja usluge LoGO! BIZ Phone za poslovne korisnike


Vaš Logosoft