workimg

Ljetne vibre uz duple Gige!

Poštovani korisnici,

osjetite ljetne vibre uz duple Gige u Logosoftu. Uduplali smo količine bonus mobilnog interneta kako biste uživali u neograničenom mobilnom internetu unutar svojih integrisanih ili kombinovanih paketa sa mobilnom telefonijom.

Postojeći ili novi korisnici integrisanih LoGO! ili kombinovanih LoGO! Slagalica paketa koji u okviru paketa imaju i uslugu mobilne telefonije će od sada svaki mjesec dobivati duple količine mobilnog interneta za prenos podataka po maksimalnoj brzini u okviru svakog pojedinačnog paketa u skladu sa tabelom u nastavku:


Naziv usluge Stare količine mobilnog interneta Nove količine mobilnog interneta
LoGO! Trio Mobile 1 GB 2 GB
LoGO! Quadro 1 GB 2 GB
LoGO! Quadro+ 2 GB 4 GB
LoGO! Slagalica - Mobilna 1 1 GB 2 GB
LoGO! Slagalica - Mobilna 2 1 GB 2 GB
LoGO! Slagalica - Mobilna 3 2 GB 4 GB


Opšti uslovi poslovanja, kao i Cjenovnik usluga su dostupni na webstranici, u sjedištu i prodajnim mjestima Logosofta.

Više informacija na 033 931 900, 033 931 999 i prodajnim mjestima Logosofta.

Vaš Logosoft