• 15.10.2019

Obavještenje za korisnike

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili izmjene Cjenovnika usluga i Cjenovnika usluga LOL Phone. Izmjene cjenovnika stupaju na snagu 15.11.2019. godine, čime prestaju da važe prethodni cjenovnici usluga. Korisnici na koje se odnose navedene izmjene imaju prava u pogledu važećeg ugovora, propisana Pravilom 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima. Kompletne cjenovnike navedenih usluga pogledajte ovdje. Za više informacija pozovite 033 931 900 ili 033 931 999.

Vaš Logosoft