• 02.03.2023

Obavijest o izmjeni cjenovnika

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da smo izvršili izmjenu Cjenovnika usluga za Logosoft pretplatnike.

Izmjena Cjenovnika usluga stupa na snagu 01.04.2023. godine, čime prestaje da važi prethodni Cjenovnik usluga. 

Vaš Logosoft