workimg

Kompanija Logosoft podržala izgradnju platforme za podršku mladima

Poštovani korisnici,

Kompanija Logosoft, u sklopu svojih aktivnosti podrške društveno odgovornim projektima u zajednici, podržala je izgradnju platforme za podršku mladima i efikasnu saradnju unutar lokalne zajednice. Platforma nudi prostor i mehanizam za online komunikaciju između mladih, omladinskih organizacija, lokalnih vlasti i privatnog sektora stavljajući fokus na angažman mladih i podršku njihovim idejama i inicijativama na lokalnom nivou.

Vijeće mladih Federacije BiH u sklopu projekta „MAP the GAP: Ways of enhancing youth participation in local communities“ intenzivno radi na izgradnji online platforme, čiji je cilj lokalna zajednica otvorena prema mladima i njihovim potrebama. Platforma će pružiti prostor mladima da na jednostavan način identificiraju neki problem i ponude rješenje uz podršku ostalih elemenata civilnog društva u okviru Erasmus+ programa Evropske komisije u osam država i to: Turskoj, Crnoj Gori, Poljskoj, Srbiji, Italiji, Sloveniji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

U saradnji sa mladim aktivistima i IT stručnjacima finalizirana je testna verzija online platforme, koja će se od početka naredne godine testirati u odabranim zajednicama u svim zemljama u kojima se projekat implementira. Za potrebe implementacije i testiranja ove web platforme, kompanija Logosoft je obezbijedila podršku kroz cloud IaaS usluge iz Logosoft Data Centra za sve sudionike iz osam partnerskih organizacija širom Evrope.

Kompanija Logosoft je, kroz svoje programske aktivnosti, opredijeljena za kontinuiranu podršku lokalnim zajednicama i mladim kao najosjetljivijoj kategoriji našeg društva. Na ovaj način kompanija želi stvarati bolje okruženje za mlade u budućnosti.

Vaš Logosoft