workimg
 • 09.09.2021

Logosoft zapošljava - Developer za Microsoft Dynamics CRM rješenja i Konsultant za Microsoft Dynamics CRM rješenja

Kompanija Logosoft d.o.o. osnovana je 1995. godine. Od svog osnivanja pa sve do danas Logosoft je zadržao lidersku poziciju u inovacijama na bosanskohercegovačkom tržištu telekomunikacija.

Trenutno u kompaniji imamo više od 110 zaposlenih, te smo izuzetno ponosni na činjenicu da je najveći dio rješenja koje koristimo napravljeno unutar same kompanije. Naš tim je sačinjen od mladih, školovanih, certificiranih i visoko motivisanih eksperata u ovom domenu.
Želite li se pridružiti ICT kompaniji sa preko 25 godina iskustva i lideru na tržištu BiH?

Prijavite se na sljedeće radno mjesto:

Developer za Microsoft Dynamics CRM rješenja, Sarajevo, 1 izvršilac 

Vaše odgovornosti:

 • razvijanje novih i održavanje postojećih funkcionalnosti Microsoft Dynamics CRM baziranih rješenja, na osnovu zahtjeva korisnika,  
 • održavanje funkcionalnosti, identifikovanje i otklanjanje nedostataka Microsoft Dynamics CRM baziranih rješenja, 
 • testiranje i dokumentovanje softverskih rješenja i izrada korisničke dokumentacije.
Od Vas očekujemo:
 • minimalno 1 godina iskustva u razvoju CRM rješenja,
 • poznavanje Git version control sistema,
 • iskustvo u razvoju .NET Framework i .NET Core aplikacija, 
 • poznavanje rada relacionih baza podataka,
 • iskustvo u radu sa MS Report Builder alatom,
 • poznavanje osnova procesa razvoja programskih rješenja,
 • iskustvo u radu sa web aplikacijama,
 • iskustvo u radu sa windows servisima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sklonost timskom radu, kreativnost i odgovornost,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.


Nudimo Vam:

 • rad u stabilnoj kompaniji,
 • interesantan posao,
 • kontinuirano poslovno usavršavanje, edukaciju i certifikaciju,
 • ugodno radno okruženje,
 • dinamičan i kreativan tim radnih kolega.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave i dostave svoj CV putem linka http://www.logosoft.ba/career (Prijava na konkurs: Developer za Microsoft Dynamics CRM rješenja). Krajnji rok za prijavu je 30.09.2021. godine. Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju i testiranje.

Konsultant za Microsoft Dynamics CRM rješenja, Sarajevo, 1 izvršilac 

Vaše odgovornosti:

 • učešće u projektima implementacije Microsoft Dynamics CRM rješenja,    
 • analiziranje korisničkih zahtjeva i usklađivanje istih sa funkcionalnostima Microsoft Dynamics CRM baziranih rješenja,
 • dizajniranje Microsoft Dymanics CRM rješenja u skladu sa prethodno napravljenom analizom,
 • održavanje i unaprijeđivanje funkcionalnosti Microsoft Dynamics CRM baziranih rješenja za Logosoft i klijente Logosofta,
 • održavanje kontakata sa klijentima u cilju prezentiranja Microsoft Dynamics CRM baziranih rješenja i unapređivanja funkcionalnosti kod postojećih klijenata,
 • vršenje tehničke predprodajne podrške za klijente Logosofta, učestvuje u dizajniranju i testiranju složenijih rješenja,
 • praćenje specijalističkih certifikacija i načina licenciranja,
 • praćenje preporučenih metodologija za dizajn, implementaciju, razvoj, dokumentovanje i primopredaju projekata Microsoft Dynamics CRM baziranih rješenja.

Od Vas očekujemo:

 • VSS, tehničkog smjera (ETF, EFSA, FIT ili PMF),
 • minimalno 2 godine radnog iskustva u radu sa CRM softverskim rješenjima,
 • iskustvo u implementaciji poslovnih rješenja, 
 • dizajniranje tehničkog rješenja,
 • rad sa korisnicima tokom i nakon implementacije CRM rješenja,
 • poznavanje rada relacionih baza podataka,
 • sklonost timskom radu,
 • napredno poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje MS Office paketa.


Nudimo Vam:

 • rad u stabilnoj kompaniji,
 • interesantan posao,
 • kontinuirano poslovno usavršavanje, edukaciju i certifikaciju,
 • ugodno radno okruženje,
 • dinamičan i kreativan tim radnih kolega.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave i dostave svoj CV putem linka http://www.logosoft.ba/career (Prijava na konkurs: Konsultant za Microsoft Dynamics CRM rješenja). Krajnji rok za prijavu je 30.09.2021. godine. Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju i testiranje.Vaš Logosoft