workimg

Zakup mobilnog interneta - Nove opcije

Poštovani korisnici,
ako koristite naš mobilni internet u okviru nekog od LoGO! paketa, imamo dobru vijest za vas. Zakup mobilnog interneta smo obogatili za 2 dodatne opcije, zakup 1 GB i 2 GB data saobraćaja. Nаkоn utrоšеnе kоličinе prеnоsа pоdаtаkа pо mаksimаlnој brzini u оkviru mјеsеčnе prеtplаtе, mоžete аktivirаti i zakupiti dodatni saobraćaj mobilnog interneta slanjem besplatne SMS poruke na broj 067 1333 sa sljedećim klјučnim riječima :

Tarifni dodatak Ključna riječ Cijena Brzina prenosa
250 MB NET250 3,00 KM
Maksimalna brzina u okviru tarifnog modela
1 GB NET1GB 10,00 KM Maksimalna brzina u okviru tarifnog modela
2 GB NET2GB 15,00 KM Maksimalna brzina u okviru tarifnog modela

Navedene cijene su bez uračunatog PDV-a.

NAPOMENE:

  • U toku jednog obračunskog perioda tarifni dodatak se može aktivirati više puta. Po isteku obračunskog perioda neiskorišteni bonus u okviru tarifnog dodatka se ne prenosi u naredni obračunski period. 
  •  Provjera stanja se vrši slanjem besplatne SMS poruke na broj 067 1333 sa ključnom riječi: STANJE.
  •  Obračunska jedinica za mobilni Internet u okviru tarifnog dodatka je 10 kB.
 
Vaš Logosoft