workimg

LED: Pripremate se za MCSA: SQL Server certifikaciju?

Pripremate se za MCSA: SQL Server certifikaciju ili jednostavno želite steći više znanja vezano za SQL Server 2012 ili SQL Server 2014?

Od 28. novembra u LED-u imate priliku poslušati kurs 20461: Querying Microsoft SQL Server. Ovaj petodnevni kurs pokriva sve novosti vezane za SQL Server 2014, ali i bitne mogućnosti SQL Server data platforme. Seminar osigurava tehnička znanja potrebna za pisanje osnovnih Transact-SQL upita za Microsoft SQL server i predstavlja osnovu za sve SQL vezane seminare: administraciju baza podatka, razvoja baza i Business Intelligence sistema. 
Za prijave do 18. novembra 2016. godine odobravamo popust od 10%!

Petodnevni kurs 20462: Administering Microsoft SQL Server Databases, koji počinje 19. decembra, daje polaznicima znanje i vještine potrebne za održavanje održavanje Microsoft SQL Server 2014 baze podataka.
Za prijave do 7. decembra 2016. godine odobravamo popust od 10%!

20463: Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server je petodnevni kurs koji nudi polaznicima informacije o implementiranju skladišta podataka (Data Warehouse) za BI platformu. Polaznici ovoga kursa naučiti će kako kreirati skladišta podataka sa SQL Serverom 2014, implementirati ETL sa Integration Services, validirati i čistiti podatke sa SQL Server Data Quality servisom i SQL Server Master Data servisom.  Kurs se održava od 20. februara 2017. godine.
Za prijave do 8. februara 2017. godine odobravamo popust od 10%!

Kursevi su namijenjeni administratorima baza podataka, razvojnim inženjerima i profesionalcima BI-a.

Kroz ova tri kursa vas vodi Microsoft Certified Trainer Semir Sofić, zaposlen u Logosoftu kao senior programer. Saradnik je na većini softverskih rješenje kako za potrebe same kompanije, tako i van nje. U raznovrsnosti projekata na kojima je radio stiče iskustvo iz oblasti programiranja i rada sa bazama podataka, nakon čega dolaze i certifikati, između ostalih Microsoft Certified Professional Developer (MCPD).

Dodatne informacije o kursevima, terminima održavanja i posebnim pogodnostima potražite na sljedećem linku

Za dodatne informacije pozovite nas na  033/931-997.

Vaš Logosoft