workimg
 • 06.05.2021

Logosoft zapošljava - Developer za ERP rješenja i Konsultant za ERP rješenja (Microsoft Dynamics 365 Business Central)

Kompanija Logosoft d.o.o. osnovana je 1995. godine. Od svog osnivanja pa sve do danas Logosoft je zadržao lidersku poziciju u inovacijama na bosanskohercegovačkom tržištu telekomunikacija. Trenutno u kompaniji imamo 110 zaposlenih, te smo izuzetno ponosni na činjenicu da je najveći dio rješenja koje koristimo napravljeno unutar same kompanije. Naš tim je sačinjen od mladih, školovanih, certificiranih i visoko motivisanih eksperata u ovom domenu.

Želite li se pridružiti ICT kompaniji sa preko 25 godina iskustva i lideru na tržištu BiH?

Prijavite se na sljedeće radno mjesto:

Developer za ERP rješenja (Microsoft Dynamics 365 Business Central) 

Vaše odgovornosti:

 • razvijanje novih i održavanje postojećih funkcionalnosti Microsoft Dynamics 365 Business Central (ranije poznat kao Microsoft Dynamics NAV) baziranih rješenja, na osnovu zahtjeva korisnika i novih zakona
 • administriranje i održavanje SQL servera, praćenje ispravnosti rada baza kod klijenata i dizajniranje backup strategija kod klijenata
 • identifikovanje uočenih nedostataka Microsoft Dynamics 365 Business Central baziranih rješenja, uklanjanje istih, uz implementiranje ispravki na produkcijske baze klijenata
 • izrađivanje dijela korisničke dokumentacije, u skladu sa testiranim poslovnim procesima.

Od Vas očekujemo:

 • minimalno 2 godine iskustva u razvoju ERP rješenja,
 • iskustvo u razvoju .NET aplikacija,
 • poznavanje rada MS SQL-a baze podataka,
 • iskustvo u radu sa MS Report Builder alatom,
 • poznavanje osnova procesa testiranja programskih rješenja,
 • poznavanje C/AL programskog jezika,
 • iskustvo u radu sa web aplikacijama/servisima,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sklonost timskom radu, kreativnost i odgovornost,
 • dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Nudimo Vam:

 • rad u stabilnoj kompaniji,
 • interesantan posao,
 • kontinuirano poslovno usavršavanje, edukaciju i certifikaciju,
 • ugodno radno okruženje,
 • dinamičan i kreativan tim radnih kolega.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave i dostave svoj CV putem linka http://www.logosoft.ba/career (Prijava na konkurs: Developer za ERP rješenja). Krajnji rok za prijavu je 31.05.2021. godine. Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju i testiranje

Konsultant za ERP rješenja (Microsoft Dynamics 365 Business Central)

Vaše odgovornosti:

 • učešće u projektima implementacije Microsoft Dynamics 365 Business Central (ranije poznat kao Microsoft Dynamics NAV) baziranih rješenja sa aktivnostima prodaje licenci,
 • rukovođenje ključnim procesima kod klijenata, analiziranje korisničkih zahtjeva i usklađivanje istih sa funkcionalnostima Microsoft Dynamics 365 Business Central baziranih rješenja,
 • održavanje i unaprijeđivanje funkcionalnosti Microsoft Dynamics 365 Business Central baziranih rješenja za Logosoft i klijente Logosofta,
 • održavanje kontakata sa klijentima u cilju prezentiranja Microsoft Dynamics 365 Business Central baziranih rješenja i unapređivanja funkcionalnosti kod postojećih klijenata,
 • vršenje tehničke predprodajne podrške za klijente Logosofta, učešće u dizajniranju i testiranju složenijih rješenja,
 • praćenje specijalističkih certifikacija i načina licenciranja,
 • praćenje preporučenih metodologija za dizajn, implementaciju, razvoj, dokumentovanje i primopredaju projekata Microsoft Dynamics 365 Business Central baziranih rješenja.

Od Vas očekujemo:

 • VSS, tehničkog smjera (ETF, EFSA, FIT ili PMF),
 • minimalno 2 godine radnog iskustva u radu sa ERP softverskim rješenjima,
 • iskustvo u implementaciji poslovnih rješenja,
 • dizajniranje tehničkog rješenja,
 • rad sa korisnicima tokom i nakon implementacije ERP rješenja,
 • poznavanje rada relacionih baza podataka,
 • sklonost timskom radu,
 • napredno poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje MS Office paketa.

Poželjno:

 • iskustvo u radu sa Microsoft Dynamics 365 Business Central (MS Dynamics NAV) ERP sistemom,
 • poznavanje poslovnih procesa,
 • osnove računovodstva.

Nudimo Vam:

 • rad u stabilnoj kompaniji,
 • interesantan posao,
 • kontinuirano poslovno usavršavanje, edukaciju i certifikaciju,
 • relaksirajuće radno okruženje,
 • dinamičan i kreativan tim radnih kolega.

Molimo sve zainteresovane kandidate da se prijave i dostave svoj CV putem linka http://www.logosoft.ba/career (Prijava na konkurs: Konsultant za ERP). Krajnji rok za prijavu je 31.05.2021. godine. Kandidati koji uđu u uži izbor, bit će pozvani na intervju i testiranje.

Vaš Logosoft