workimg
  • 03.08.2023

Logosoft korisnički kontakt centar certificiran međunarodnim ISO 18295-1 standardom

Logosoft d.o.o. Sarajevo kontinuirano radi na poboljšanju svih svojih procesa i usluga koje pruža svojim korisnicima. Tokom posljednje godine u Logosoftu su vršene intenzivne pripreme i implementacija novog međunarodnog ISO standarda ISO 18295-1: 2017 za usluge korisničkog kontakt centra. Logosoft je proveo eksternu certifikacijsku proceduru, koja se sastojala od nekoliko faza, a u proces su bili uključeni svi zaposleni. Izvršena je provjera dokumentacije, procedura te upravljačkih procesa potrebnih za funkcionisanje ISO 18295-1 sistema za upravljanje korisničkim kontakt centrom.

Eksperti za ISO certifikaciju ispred Denetik certifikacijske kuće su Logosoftu dodijelili ISO 18295-1: 2017 certifikat, što potvrđuje usklađenost Logosoftovih procesa sa međunarodnim standardom za pružanje usluga korisničkog kontakt centra kao podršku eksternim korisnicima ICT usluga iz Logosoft Data Centra, Sarajevo. 

Svaki mjesec Logosoft korisnički kontakt centar opslužuje više hiljada korisničkih zahtjeva te pruža izuzetno visok nivo korisničke podrške. Certifikacija u skladu sa ISO 18295-1: 2017 standardom je dokaz o pouzdanosti i kvaliteti Logosoft korisničke podrške.

Ovim je Logosoft postao jedina kompanija u BiH koja ima čak 6 međunarodnih ISO certifikata.

Svoje poslovanje i isporuku usluga iz Logosoft Data Centra krajnjim korisnicima, kompanija Logosoft je uskladila sa zahtjevima ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, ISO/IEC 20000-1, ISO 9001, ISO 22301 i ISO 18295-1 te time je implementiran integrisani menadžment sistem za upravljanje sigurnošću i privatnošću informacija, IT sistem upravljanja uslugama, kvalitetom, kontinuitetom poslovanja i korisničkim kontakt centrom.

Ovih šest certifikata potvrda su kontinuirane težnje da Logosoft svojim korisnicima pruži i obezbijedi najbolje, najkvalitetnije te najsigurnije i najpouzdanije usluge na jednom mjestu.

Vaš Logosoft