workimg

Logosoft certifikovao bh. lokalizaciju Microsoft Dynamics NAV 2016 i predstavio certifikovani modul za obračun plata u BiH

Microsoft Dynamics NAV, svjetski poznata poslovna ERP aplikacija (ERP - Enterprise Resource Planning) je i za verziju NAV 2016 dobila zvaničnu lokalizaciju za Bosnu i Hercegovinu i to ponovo od strane Logosofta.

Nakon lokalizacije Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 rješenja u maju ove godine, kompanija Logosoft je lokalizirala i Microsoft Dynamics NAV 2016 rješenje, čime je postala jedini bh. Microsoft partner sa Microsoft Silver ERP partner kompetencijom, koji ima lokalizacijski CfMD modul za NAV 2016, kao i CfMD modul za obračun plata za tržište BiH. 

Krajem novembra Logosoft je predstavio i modul za obračun plata za tržište BiH, koji je razvio za Microsoft Dynamics NAV rješenje,  a koji u potpunosti zadovoljava sve propise na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. 

Na ovaj način se kompanijama u BiH omogućava da prate trendove i u svom poslovanju koriste najnovije mogućnosti svjetski priznatog i provjerenog ERP sistema čime značajno povećavaju produktivnost svog biznisa.

Proces lokalizacije koju je Logosoft vlastitim snagama u cijelosti sproveo, je uključivao, pored prevoda NAV platforme na sva tri službena jezika koji se koriste u BiH i prilagođavanje lokalnog bosanskohercegovačkog zakonodavstva Microsoftovom programskom kodu, izradu potrebnih zakonski propisanih izvještaja, integraciju sa sistemima poreske uprave, e-banking sistemima banaka, kao i drugim institucijama, te integraciju sa certificiranim fiskalnim uređajima. Logosoft je također lokalizovao i programsku pomoć korisnicima što dodatno olakšava korištenje. 

Procesi certifikacije bh. lokalizacije ovog poslovnog rješenja i modula za obračun plata su izvršeni prema izuzetno zahtjevnim CfMD (Certified for Microsoft Dynamics) procedurama, a sami procesi su završeni dobijanjem zvaničnog certifikata od strane ovlaštene testing kuće Lionbridge.

Dynamics tim Logosofta je ovim, pored brojnih uspješno završenih projekata implementacije Dynamics platforme, jasno dokazao i pokazao svoju komparativnu prednost na BH tržištu i regiji.

Logosoft i dalje nastavlja projekat lokalizacije sa izlaskom novih verzija ovog Microsoft rješenja kako bi korisnici uvijek imali na raspolaganju aktuelnu lokaliziranu verziju.

Više detalja o Microsoft Dynamics NAV i CfMD lokalizaciji za Bosnu i Hercegovinu možete saznati na sljedećem linku.

Vaš Logosoft