workimg
  • 11.06.2024

Obavijest za korisnike

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas o ispravci obavijesti o dopuni Cjenovnika usluga izvršenoj u listu Oslobođenje na dan 29. maj 2024. godine. Objavljen tekst o dopuni Cjenovnika usluga možete pogledati ovdje. Dopuna cjenovnika stupa na snagu od 01. jula 2024. godine, a ne 29. maja 2024.godine kako je objavljeno u dnevnom listu.

Vijest sa tačnim datumom objavljena je na našem site-u, a istu možete pronaći klikom na ovaj link.

Vaš Logosoft