• 01.11.2017

Izmjene Cjenovnika

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da smo izvršili izmjene Cjenovnika usluga za rezidencijalne i Cjenovnika LoGO! BIZ Phone usluge za poslovne korisnike.

Cjenovnik LoGO! BIZ Phone usluge za poslovne korisnike

Bonus uključen u mjesečnu pretplatu se restruktuira tako da se zona '' Bonus minute prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u BiH'' rastavlja na dvije odvojene zone i to ''Bonus minute prema svim mobilnim mrežama u BiH'' i ''Bonus minute prema svim fiksnim mrežama u BiH''. Ukupna količina bonus minuta je povećana, kao i količina prenosa podataka. 

  LoGO! BIZ S LoGO! BIZ SM LoGO! BIZ M LoGO! BIZ ML LoGO! BIZ L LoGO! BIZ XL
Pretplata po članu 10,53 KM 17,55KM 23,40 KM 35,10 KM 58,50 KM 117,00 KM
Bonus minute prema svim mobilnim mrežama u BiH 20 min 80 min 80 min 150 min 300 min 700 min
Bonus minute prema svim fiksnim mrežama u BiH - 100 min 100 min 500 min 500 min 500 min
Bonus SMS poruke prema svim mrežama u BiH 20 80 Flat
(fair use)*
Flat
(fair use)*
Flat
(fair use)*
Flat
(fair use)*
Bonus minute prema zoni III Evropa (bez Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije) - - - - - 50 min
 Internet 100 MB** 200 MB** 500 MB** 1,5 GB** 3 GB** 7 GB**

Cjenovnik usluga za rezidencijalne korisnike

U okviru LoGO! integrisanih paketa sa mobilnom telefonijom izmjene se odnose na duple, besplatne količine mobilnog interneta za rezidencijalne korisnike kako slijedi:

 Paket usluga Trenutni bonusi Novi bonus od 1.12.2017.
LoGO! Trio mobile 500 MB 1 GB
LoGO! Quadro 500 MB 1 GB
LoGO! Quadro + 1 GB 2 GB


Izmjene Cjenovnika stupaju na snagu 01.12.2017. godine, čime prestaju da važe prethodni Cjenovnici. Korisnici na koje se odnose navedene izmjene imaju prava u pogledu važećeg Ugovora, propisana Pravilom 69/2013 o uslovima pružanja javnih telekomunikacijskih usluga i odnosima s krajnjim korisnicima.

Vaš Logosoft