workimg

Kompanija Logosoft lokalizovala Microsoft NAV 2018 za Bosnu i Hercegovinu

Poštovani korisnici,

Microsoft Dynamics NAV, svjetski poznati poslovni ERP (Enterprise Resource Planning) sistem je dobio zvaničnu lokalizaciju za verziju NAV 2018 za Bosnu i Hercegovinu. Nakon uspješno završene lokalizacije NAV 2013R2, uslijedila je druga lokalizacija za verziju NAV 2016, koja je realizovana krajem 2016. godine.

Nastavkom ove prakse, kompanija Logosoft je ove godine uspješno završila lokalizaciju Microsoft Dynamics NAV sistema u verziji 2018, čime je zadržala poziciju jedinog Microsoft partnera sa Silver ERP kompetencijom u BiH, a koji ima CfMD certifikaciju za modul lokalizacije NAV 2018, kao i CfMD za modul obračuna plata za cijelo područje BiH. Kompanija Logosoft, koja je na tržištu više od 20 godina, planira i dalje da prati razvoj i trendove ERP sistema u svijetu te da svojim trenutnim i budućim klijentima nastavi nuditi vrhunske usluge u ovom području.

Logosoft ovim rješenjem omogućava kompanijama u BiH da prate svjetske trendove te da u svom poslovanju koriste najnovije mogućnosti svjetski priznatog ERP sistema, čime značajno povećavaju produktivnost svog poslovanja.

Proces lokalizacije je prvenstveno podrazumijevao prilagođavanje Microsoft Dynamics NAV sistema bosanskohercegovačkom zakonodavstvu prateći stroge standarde Microsofta u razvoju ERP sistema. Lokalizacija uključuje i izradu zakonski propisanih izvještaja, integraciju sa e-banking sistemima banaka u Bosni i Hercegovini, integraciju sa sistemima poreske uprave, kao i povezivanje i rad sa certificiranim fiskalnim uređajima u Bosni i Hercegovini. Pored prevoda samog sistema na službene jezike u Bosni i Hercegovini, dostupna je i lokalizovana korisnička pomoć kroz sami sistem, a koja korisnicima u potpunosti olakšava korištenje sistema.

Procesi certifikacije ovog poslovnog rješenja i modula za obračun plata su izvršeni prema izuzetno zahtjevnim CfMD (Certified for Microsoft Dynamics) procedurama od strane ovlaštenih testing kuća 1ClickFactory i Lionbridge.

Pored brojnih uspješno završenih projekata implementacije Dynamics platforme, Logosoft je ovom certifikacijom, zadržavajući poziciju lidera u implementacijama NAV rješenja, jasno dokazao svoju prednost na lokalnom i regionalnom ERP tržištu.

Više detalja o Microsoft Dynamics NAV sistemu i CfMD modulu lokalizacije za Bosnu i Hercegovinu možete saznati na ovom linku.

Vaš Logosoft