workimg

Kompanija Logosoft sponzor EUROCRIM 2018 konferencije

Poštovani korisnici,

Kompanija Logosoft je, kao društveno odgovorna kompanija, partner/communication provider ovogodišnje osamnaeste po redu EUROCRIM 2018 konferencije Sarajevo, koja okuplja najveće svjetske stručnjake u oblasti kriminologije i kriminalistike. Tema ovogodišnje konferencije je "Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity".

Više informacija na https://www.eurocrim2018.com/

Vaš Logosoft