workimg
  • 08.12.2023

Obavijest za korisnike

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da smo u cilju poboljšanja kvalitete usluga skratili rok u kojem odgovaramo na prigovore korisnicima. Više informacija možete pronaći na linku "Opšti uslovi korištenja usluga Logosofta", koji važe od 08.01.2024. godine. 

Vaš Logosoft