Mobilna telefonija

LoGO! BIZ phone podrazumijeva uslugu telefonije namijenjene poslovnim korisnicima za kreiranje privatne telefonske mreže (VPN grupe) koji ostvaruju pogodnosti u međusobnoj komunikaciji. 

Članovi VPN grupe mogu biti korisnici usluga mobilne i fiksne telefonije Logosofta, pri čemu je neophodno da jedan član bude korisnik usluge mobilne telefonije.

ZAŠTO ODABRATI LOGO! BIZ PHONE?

  • BESPLATNI pozivi unutar vaše grupe poslovnih GSM brojeva,
  • BESPLATNE SMS poruke unutar vaše grupe,
  • BONUS minute za sve fiksne i mobilne mreže u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana,
  • BONUS minute za međunarodni saobraćaj,
  • Obračunska jedinica 1 + 1 sekunda,
  • NEOGRANIČEN broj SMS poruka uključenih u pretplatu (po fair use klauzuli*),
  • Brz mobilni internet do 16 GB**.

Postani korisnik

PAKETI

  LoGO! BIZ S LoGO! BIZ SM LoGO! BIZ M LoGO! BIZ ML LoGO! BIZ L LoGO! BIZ XL
Pretplata po članu 10,53 KM 17,55KM 23,40 KM 35,10 KM 58,50 KM 117,00 KM
Bonus minute prema svim mobilnim mrežama u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana 20 min 80 min 80 min 150 min 300 min 700 min
Bonus minute prema svim fiksnim mrežama u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana - 100 min 100 min 500 min 500 min 500 min
Bonus SMS poruke prema svim mrežama u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana 20 80 Flat
(fair use)*
Roaming Zapadni Balkan***
Flat
(fair use)*
Roaming Zapadni Balkan***
Flat
(fair use)*
Roaming Zapadni Balkan***
Flat
(fair use)*
Roaming Zapadni Balkan***
Bonus minute prema zoni III Evropa (bez Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije) - - - - - 50 min
Internet u BiH i u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana 300 MB** 500 MB** 1,5 GB** 4 GB** 7 GB** 16 GB**

Navedene cijene su sa PDV-om.

*Fair use 
Korisnik dobija bonus od 1000 SMS poruka. Po prekoračenju bonusa po fair use osnovi, SMS poruke se naplaćuju prema važećem Cjenovniku.

**Bonus mobilni Internet 
Količina saobraćaja po maksimalnoj brzini prenosa podataka do 21 Mbps / 5,76 Mbps (download / upload). Nakon iskorištenosti limita ukoliko se nalazite u BiH, surfate neograničeno po brzini prenosa podataka do 64 Kbps u okviru LoGO! BIZ S, LoGO! BIZ SM i LoGO! BIZ M paketa, odnosno do 128 Kbps u okviru  LoGO! BIZ ML, LoGO! BIZ L i LoGO! BIZ XL paketa. Ukoliko se nalazite u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana nakon iskorištenosti limita, uslugu nastavljate koristiti neograničeno po sniženim brzinama.

***Roaming Zapadni Balkan
Obzirom da domaća tarifa uključuje fair use količinu SMS poruka prema svim mrežama u BiH, korisnik u roamingu u regionu Zapadnog Balkana bez dodatne naknade ima dostupnu količina od 100 SMS-ova.

NAPOMENA: Pretplatnicima će biti omogućeno korištenje bonusa minuta, SMS poruka i mobilnog interneta u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana u skladu sa ''Posebnim uslovima korištenja roaming usluga za korisnike Logosoft d.o.o. Sarajevo u mobilnim elektronskim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana'', dostupnim na www.logosoft.ba.

 


POSEBNA PONUDA
Za korisnike fiksne i mobilne telefonije (
LOLphone i LoGO! BIZ phone) omogućavamo besplatne pozive između fiksnih i mobilnih brojeva unutar iste grupe, a za one koji se odluče na širu i dugoročniju saradnju sa nama, imamo i posebne popuste i dodatne beneficije.

Za korisnike Microsoft 365 servisa data saobraćaj s LoGO! BIZ Phone pakete koji je usmjeren prema Office 365 servisima u okviru Microsoft 365 usluge je BESPLATAN i dostupan samo u okviru BiH.

Za više informacija pozovite nas na broj telefona 033 931 987.